Artykuł wiceprezesa ON.pl w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

2 lutego 2014 Kordek

Pragniemy polecić czytelnikom portalu ObronaNarodowa.pl artykuł „Elementy komputerowo zintegrowanego zarządzania procesami informacyjno-decyzyjnymi ratownictwa” współautorem którego jest Wiceprezes ON.PL Stanisław Drosio. Artykuł ukazał się w ostatnim numerze 3(169) 2013 Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen.Tadeusza Kościuszki:

http://www.zeszyty-naukowe.wso.wroc.pl/images/2013/nr_3/ZNWSOWL_Jul_Sept2013_154to165.pdf

W artykule autorzy przedstawiają możliwości wykorzystania systemów wspomagania decyzji w procesie integracji zarządzania działaniami ratowniczymi. Autorzy starają się zarówno przedstawić, w jaki sposób integracja i wykorzystanie narzędzi informatycznych odbywa się obecnie, jak i nakreślić możliwości rozwoju tego typu zastosowań informatyki w przyszłości. Analiza prowadzona jest głównie w oparciu o polskie realia, ale autorzy prezentują również międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w integracji zarządzania systemami ratowniczymi. Część utylitarna artykułu bazuje na doświadczeniach Stanisława Drosio zdobytych w czasie wdrażania pewnych elementów opisywanych narzędzia w powiecie Wodzisław Śląski.