Drugi kurs Szkoły Niższych Dowódców „SONDA” Łódź 2014 zakończony

10 lutego 2014 Kordek

W dniach 08 – 09 lutego 2014 r. w Łodzi odbyła się kolejna edycja (druga) kursu Szkoły Niższych Dowódców „SONDA” organizowanego przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl oraz Jednostkę Strzelecką 4008 Łódź. Do kursu według założeń systemu szkolenia ON.PL zakwalifikowało się 13 osób reprezentujące różne organizacje: ZS „Strzelec” OSW, Związek Strzelecki oraz LPOT ObronaNarodowa.pl. Tematyka zajęć SND obejmowała dwa główne bloki tematyczne: metodyka prowadzenia zajęć oraz dowodzenie pododdziałem na polu walki (szczebel drużyny lekkiej piechoty).

Pierwszy dzień kursu rozpoczął się apelem po którym szkoleni wzięli udział w wykładach dt. zasad orientowania topograficznego podczas dowodzenia, z zasad dowodzenia – procesem dowodzenia, dokumentacją bojową i zasad sporządzania szkiców oraz poznali znaki taktyczne.

W ramach kolejnego bloku szkoleniowego kursanci zapoznali się z wykładem dt. metodyki prowadzenia zajęć taktycznych po którym poprowadzili praktyczne zajęcia na podpunktach nauczania wg. planów pracy powstałych w wyniku części e-learningowej kursu.

Wieczorem szkoleni zapoznali się z zasadami przygotowania standardowych procedur operacyjnych w dowodzeniu pododdziałem, zasadami dowodzeniem pododdziałem w walce, zabezpieczeniem bojowym oraz procedurami komunikacji przez środki dowodzenia, a także z tematyką przygotowania fizycznego podwładnych. Następnie kursanci uczyli się stawiać zadania poprzez wydanie zarządzenia przygotowawczego, rozkazu bojowego i zarządzenia bojowego oraz tworzyli szkice działania.

Drugi dzień szkolenia uczestnicy SONDA rozpoczęli od rozgrzewki którą prowadzili w roli instruktorów. Po śniadaniu kursanci przemieścili się na teren byłego poligonu Brus, gdzie po instruktarzu realizowali zadanie aplikacyjne związane z dowodzeniem pododdziałem w walce występując w roli dowódców plutonu i dowódców drużyn.

Na koniec Kierownik Kursu podziękował kursantom za zaangażowanie i przygotowanie się do zajęć oraz podziękował całej kadrze kursu , którą stanowili: dr Paweł Makowiec z GSR ON.PL, Wiceprezes ON.PL Stanisław Drosio oraz Beata Noskowicz z 1 Mazowieckiego Plutonu OT. Kierownik SONDA specjalne podziękowania kieruje na ręce Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 4008 ZS „Strzelec” OSW sierż. ZS Adama Jarosławskiego za organizacje i pomoc w zabezpieczeniu logistycznym kursu przez JS 4008.