Zapisy na ćwiczenie OBROŃCA 2014 rozpoczęte!

14 marca 2014 Kordek

Zapraszamy do zapisywania się na Ćwiczenie OBROŃCA 2014 współorganizowane przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Zasady rejestracji na ćwiczenie:

1. Akces udziału w ćwiczeniu Obrońca 2014 może zgłosić osoba pełnoletnia posiadająca pełnię praw obywatelskich i publicznych będąca członkiem organizacji proobronnej lub udzielająca się w projektach wspierających ideę reaktywacji sił Obrony Terytorialnej.
2. Początek terminu rejestracji rozpoczyna się dnia 15.03.2014 natomiast jej zakończenie nastąpi dnia 15.04.2014.
3. Zgłoszenie następuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: dowodca.1lpot[malpa]obronanarodowa.pl
4. W zgłoszeniu należy podać:
• Imię i nazwisko,
• Datę urodzenia,
• Numer pesel
• Adres zamieszkania
• Nazwę reprezentowanej organizacji (grupy) np. ON.pl; ZS Strzelec OSW i nr JS
5. Zgłoszenia grupowe (mile widziane) winny zawierać te same informacje zawarte w formie tabelarycznej.
6. W odpowiedzi na maila zgłoszeniowego organizator wyśle potwierdzenie rejestracji oraz informację o konieczności wpłacenia składki na podane poniżej dane.
7. Po wysłaniu zgłoszenia elektronicznego uczestnik dokonuje wpłaty składki organizacyjnej w wysokości 40 zł. na następujące dane:

numer rachunku 86 1020 2036 0000 0402 0063 4584
W tytule wpłaty należy umieścić dopisek „Obrońca 2014 imię i nazwisko”

Jeżeli wpłata ma charakter grupowy należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich osób, za które jest dokonywana.
Wpłatę należy dokonać do 14 dni po wysłaniu maila rejestracyjnego, brak takowej w wymaganym czasie skutkowało będzie wykreśleniem z listy uczestników.
8. Potwierdzenie wpłaty składki organizator prześle niezwłocznie po jej zaksięgowaniu w tym samym mailu załączone zostanie „Oświadczenie uczestnika” dotyczące jego aktualnego stanu zdrowia (jednolity tekst zostanie opublikowany na forum), które należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i przekazać organizatorowi przy sprawdzeniu danych po przybyciu na miejsce ćwiczenia.
9. Ćwiczenie przewidziane jest na 100 osób aktywnie biorących w nim udział nie wliczając w to wsparcia zewnętrznego. Scenariusze oraz wielkość terenu zaplanowane są na taką właśnie ilość uczestników, jeżeli na koniec terminu zapisów stan osobowy nie przekroczy 50% ćwiczenie zostanie anulowane, a składka zwrócona.
10. Organizator przewidział przedłużenie terminu całkowitej rejestracji jednak potencjalni uczestnicy proszeni są o nie zwlekanie i nie odkładanie jej na ostatnią chwilę.