Zapisy na ćwiczenie OBROŃCA 2014 rozpoczęte!

14 marca 2014 Kordian

Zapraszamy do zapisywania się na Ćwiczenie OBROŃCA 2014 współorganizowane przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Więcej o ćwiczeniu – na portalu i i na forum.

Zasady rejestracji na ćwiczenie:

1. Akces udziału w ćwiczeniu Obrońca 2014 może zgłosić osoba pełnoletnia posiadająca pełnię praw obywatelskich i publicznych będąca członkiem organizacji proobronnej lub udzielająca się w projektach wspierających ideę reaktywacji sił Obrony Terytorialnej.
2. Początek terminu rejestracji rozpoczyna się dnia 15.03.2014 natomiast jej zakończenie nastąpi dnia 15.04.2014.
3. Zgłoszenie następuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: dowodca.1lpot[malpa]obronanarodowa.pl
4. W zgłoszeniu należy podać:
• Imię i nazwisko,
• Datę urodzenia,
• Numer pesel
• Adres zamieszkania
• Nazwę reprezentowanej organizacji (grupy) np. ON.pl; ZS Strzelec OSW i nr JS
5. Zgłoszenia grupowe (mile widziane) winny zawierać te same informacje zawarte w formie tabelarycznej.
6. W odpowiedzi na maila zgłoszeniowego organizator wyśle potwierdzenie rejestracji oraz informację o konieczności wpłacenia składki na podane poniżej dane.
7. Po wysłaniu zgłoszenia elektronicznego uczestnik dokonuje wpłaty składki organizacyjnej w wysokości 40 zł. na następujące dane:
Jacek Klimanek
Kalsko 58A/1
66-300 Międzyrzecz
PKO BP S.A oddz. Sulęcin
numer rachunku 86 1020 2036 0000 0402 0063 4584
W tytule wpłaty należy umieścić dopisek „Obrońca 2014 imię i nazwisko”
Jeżeli wpłata ma charakter grupowy należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich osób, za które jest dokonywana.
Wpłatę należy dokonać do 14 dni po wysłaniu maila rejestracyjnego, brak takowej w wymaganym czasie skutkowało będzie wykreśleniem z listy uczestników.
8. Potwierdzenie wpłaty składki organizator prześle niezwłocznie po jej zaksięgowaniu w tym samym mailu załączone zostanie „Oświadczenie uczestnika” dotyczące jego aktualnego stanu zdrowia (jednolity tekst zostanie opublikowany na forum), które należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i przekazać organizatorowi przy sprawdzeniu danych po przybyciu na miejsce ćwiczenia.
9. Ćwiczenie przewidziane jest na 100 osób aktywnie biorących w nim udział nie wliczając w to wsparcia zewnętrznego. Scenariusze oraz wielkość terenu zaplanowane są na taką właśnie ilość uczestników, jeżeli na koniec terminu zapisów stan osobowy nie przekroczy 50% ćwiczenie zostanie anulowane, a składka zwrócona.
10. Organizator przewidział przedłużenie terminu całkowitej rejestracji jednak potencjalni uczestnicy proszeni są o nie zwlekanie i nie odkładanie jej na ostatnią chwilę.