ObronaNarodowa.pl: Potrzebujemy Twojego wsparcia

28 marca 2014 Kordek

– Działamy aktywnie i nie zwalniamy tempa. Nadchodzący okres zapowiada się szczególnie intensywnie. Przygotowujemy się do rozpoczęcia akcji promującej ideę Obrony Terytorialnej, którą prowadzić zamierzamy pod hasłem „Odbudujmy Armię Krajową” – mówi Prezes ObronaNarodowa.pl Grzegorz Matyasik. I apeluje o wsparcie.

„Szanowni Członkowie Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, Sympatycy, Czytelnicy!

Miesiąc marzec to dla stowarzyszeń czas rozliczenia finansowego. Również Zarząd ObronaNarodowa.pl pracuje nad tym zagadnieniem. Wzorem ubiegłego roku rozliczenie finansowe zostanie opublikowane na naszym portalu. Warto zaznaczyć, że nasze przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane są bez żadnej pomocy finansowej ze strony MON czy innych instytucji rządowych. W tym względzie w najbliższej przyszłości raczej się niewiele zmieni. Dyplomatycznie rzecz ujmując, nasza działalność, zwłaszcza publicystyczna i promocyjna – nie wszystkim jest na rękę.

Sporadycznie, dzięki współpracy z naszymi partnerami z organizacji proobronnych, udaje się nam uzyskiwać niewielkie wsparcie od samorządów. Jednak głównym źródłem utrzymywania się Stowarzyszenia są wpłaty otrzymywane od naszych członków i sympatyków a przekazywane na cele statutowe oraz społeczna działalność naszych instruktorów.

W tym miejscu chciałbym w sposób szczególny podziękować dwóm osobom, które nas systematycznie wspierają – Panu Rafałowi i Panu Pawłowi. Dziękuję także Łukaszowi, Michałowi, Bartłomiejowi, Romanowi oraz wszystkim tym, którzy wspierają nas wpłatami jednorazowymi. Podziękowania składam także wszystkim członkom Stowarzyszenia ON.pl, którzy regulują składkę członkowską.

Dzięki Wam Stowarzyszenie i portal sprawnie funkcjonują. Przykładowo, Stowarzyszenie z własnych funduszy pokryło część kosztów organizacji ćwiczeń, takich jak Weekend Zwiadowców czy Kompania w działaniach opóźniających, zaś w ostatnich miesiącach przenieśliśmy się na nowy serwer, o lepszych parametrach, dzięki czemu dostępność i jakość odbioru naszego portalu zdecydowanie się poprawiła.

Nadchodzący okres zapowiada się szczególnie intensywnie. Przygotowujemy się do rozpoczęcia akcji promującej ideę Obrony Terytorialnej, którą prowadzić zamierzamy pod hasłem „Odbudujmy Armię Krajową”. W ramach akcji planujemy wydruk kalendarzy, plakatów i ulotek. W kampanii wykorzystamy także nasz portal, a przede wszystkim – media społecznościowe. Odnośnie kwestii szkoleniowych – obecnie planujemy realizację dwóch dużych przedsięwzięć. Mowa o ćwiczeniach „Obrońca 2014” oraz „Kompania w działaniach….” (jakich, to na razie pozostanie tajemnicą, aczkolwiek zdradzę, że kończymy już uzgadniać szczegóły). W końcówce roku 2014 czeka nas także Walny Zjazd Członków ObronaNarodowa.pl.

Działamy zatem aktywnie i nie zwalniamy tempa. Konsekwentnie, co widać w podsumowaniach naszej aktywności z lat ubiegłych, zmierzamy do zmiany myślenia o przygotowaniu obywateli do wypełniania obowiązku obrony Ojczyzny. Dążymy do tego, by przeszkolenie wojskowe zaczęło być w końcu postrzegane jako element edukacji obywatelskiej, zaś Siły Zbrojne RP, realizując ideał „siły obronnej wyciągniętej z siły narodu”, składały się z dwóch komponentów: wojsk operacyjnych i powszechnej Obrony Terytorialnej. Każdy, kto zechce nasze działania finansowo wesprzeć, może to zrobić wpłacając nawet niewielką kwotę na konto Stowarzyszenia, z dopiskiem „na cele statutowe”.

Nr rachunku: (PKO BP) 36 1020 5226 0000 6102 0386 6092
ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
ul. Wojrowicka 48/18
54 – 436 Wrocław

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.