ObronaNarodowa.pl i ZS „Strzelec” podpisały porozumienie o współpracy

31 marca 2014 Kordek

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl i Związek Strzelecki „Strzelec” podpisały porozumienie o współpracy. Porusza ono kwestie przeszkolenia wojskowego i obronnego obywateli RP, zapewniającego realizację wymogów ustawowych o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Do podpisania porozumienia doszło w dn. 27 marca 2014 w Warszawie. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl i Związek Strzelecki „Strzelec” zadeklarowały współdziałanie jako członkowie wspierający – ON.pl w ZS „S”, a ZS „S” w ON.pl.

W treści porozumienia jako cele współpracy wskazano m.in. szkolenie obronne i wojskowe obywateli RP, szkolenie żołnierzy rezerwy, zapewniające utrzymanie ich sprawności fizycznej i umiejętności wojskowych, szkolenie członków organizacji proobronnych działających na terenie Polski w celu unifikacji ich umiejętności oraz przygotowania do wykorzystania w formacjach mundurowych. Zadeklarowano także wspólne popularyzowanie wiedzy nt. aktualnych problemów dot. obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu ON.pl porozumienie podpisywali – Prezes Grzegorz Matyasik i Wiceprezes Stanisław Drosio. ZS „Strzelec” reprezentował Komendant Główny brygadier Krzysztof Wojewódzki i Szef Wydziału V Szkoleniowego st. insp. ZS Robert Edelwajn. Strony omówiły również działania, jakie zostaną podjęte w ramach współpracy w najbliższym okresie.