1MDOT: 1MDOT – REKRUTACJA

10 kwietnia 2014 Kordek

1 Mazowiecka Drużyna Obrony Terytorialnej „Czarny Lis” prowadzi rekrutację w systemie ciągłym.

Poszukujemy ludzi, którzy interesują się działaniami o charakterze rozpoznawczym i uderzeniowym, posiadają co najmniej średnią sprawność fizyczną, którą chcą i są w stanie rozwijać, a przede wszystkim charakteryzują się silną wolą i wysokim poziomem samodyscypliny. Kandydaci chętni do wstąpienia w szeregi drużyny powinni być przygotowani na wzmożony wysiłek fizyczny i psychiczny wymagany w procesie stałego rozwoju i doskonalenia, tak na rzecz swojej własnej osoby, jak również na korzyść całego zespołu.

Więcej informacji dostępnych tu:

http://www.1mdot.blogspot.com/p/rekrutacja.html

dowodca.1mdot@obronanarodowa.pl