Zmiana Dowódcy Projektu LPOT

10 kwietnia 2014 Kordek

Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl przyjął w dn. 9 kwietnia br. rezygnację Stanisława Drosio ze stanowiska Dowódcy Projektu Szkoleniowego „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej”. Jednocześnie, realizując postanowienia Regulaminu LPOT, powołał na to miejsce Wiktora Powiłajtisa.

Wiktor Powiłajtis, nowy Dowódca LPOT, jest członkiem Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl praktycznie od początku jego powstania (nr legitymacji 0008) oraz absolwentem wszystkich kursów z zakresu systemu szkolenia ObronaNarodowa.pl. Brał udział w większości ćwiczeń kompanijnych, w trakcie których pełnił funkcje zarówno dowódcy drużyny jak i dowódcy plutonu. W roku 2012 zaliczył pozytywnie egzamin na naszywkę GSR. Posiada uprawnienia instruktora strzelectwa. W ramach Projektu LPOT jest obecnie Dowódcą 1 Małopolskiej Drużyny OT. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, z zawodu radca prawny, prowadzi własną kancelarię.

Dowódca Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej odpowiada za zarządzanie i prowadzenie projektu LPOT według punktów ujętych w Regulaminie LPOT.
Kieruje m.in. działalnością i pracą wszystkich Pododdziałów Lekkiej Piechoty (drużyn, plutonów) oraz wydaje rozkaz o utworzeniu Pododdziału, nadaniu mu numeru oraz nazwy, mianowaniu Dowódcy Pododdziału Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej oraz jego zastępców.

Grupy i osoby zainteresowane czynnym udziałem w Projekcie Szkoleniowym „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej” zapraszamy do kontaktu z Dowódcą LPOT:

w.powilajtis@obronanarodowa.pl
tel.: +48 600 290 399