Zmiany w Mazowieckiej Obronie Terytorialnej – powołano 1 Mazowiecką Kompanię

22 kwietnia 2014 Kordek

W związku z dynamicznym rozwojem projektu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej na Mazowszu z dniem 18 kwietnia 2014 r. Dowódca LPOT Wiktor Powiłajtis powołał kolejny 2 Mazowiecki Pluton OT działający w okolicach Radomia.

Na Dowódcę 2 Mazowieckiej Plutonu OT został powołany kol. Piotr Sztuka. Jednocześnie W związku z funkcjonowaniem dwóch plutonów i dynamicznym rozwojem projektu LPOT na terenie Mazowsza Dowódca LPOT podjął decyzję o stworzeniu 1 Mazowieckiej Kompanii OT pod dowództwem kol. Marka Mroszczyka – dotychczasowego Dowódcy 1 Mazowieckiego Plutonu OT i zarazem członka Zarządu ObronaNarodowa.pl. Na Dowódcę 1 Mazowieckiego Plutonu OT została powołana kol. Beata Noskowicz – dotychczasowy zastępca dowódcy 1 MPOT oraz członek –założyciel ObronaNarodowa.pl

Mazowieckiej OT gratulujemy rozwoju a wszystkim nowym dowódcom życzymy sukcesów w działalności szkoleniowej i organizacyjnej.

Poniżej maile kontaktowe do dowódców poszczególnych pododdziałów:
Dowódca 1 Mazowieckiej Kompanii Obrony Terytorialnej – dowodca.1mzkot@obronanarodowa.pl
Dowódca 1 Mazowieckiego Plutonu Obrony Terytorialnej – dowodca.1mzpot@obronanarodowa.pl
Dowódca 2 Mazowieckiego Plutonu Obrony Terytorialnej – dowodca.2mzpot@obronanarodowa.pl