Konferencja „Bezpieczeństwo w XXI wieku, wymiar lokalny, regionalny, państwowy i międzynarodowy” pod patronatem ON.pl

23 kwietnia 2014 Kordek

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Bezpieczeństwo w XXI wieku, wymiar lokalny, regionalny, państwowy i międzynarodowy”, która odbędzie się 24 maja 2014 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl objęło patronat nad tym wydarzeniem. Szczegóły w rozszerzeniu.

Konferencja odbędzie się w ramach I Studencko-Doktoranckiego Forum Bezpieczeństwa. Organizatorami są Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UWM oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Program konferencji:

Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych UWM ul. ks. F. Szrajbera 11
Termin: 24 maja 2014 r.

godz. 9.00-10.00 Rejestracja uczestników oraz kawa i herbata (sala 209)

godz. 10.00-11.15 Otwarcie konferencji oraz wystąpienia inauguracyjne (sala 217)
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
Opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego – dr Wojciech Kotowicz
Przewodniczący Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego – Wojciech Lichota

dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polityka wschodnia w aspekcie bezpieczeństwa w ujęciu historycznym i geopolitycznym
dr hab. Marcin Chełminiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Role obwodu kaliningradzkiego w rosyjskich koncepcjach bezpieczeństwa narodowego
dr Waldemar Tomaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wykonywanie przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa państwa w warunkach wspólnotowych
dr Wojciech Kotowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Teoretyczne i praktyczne implikacje Apokalipsy Zombie w teoriach stosunków międzynarodowych

godz. 11.15-11.30 Przerwa kawowa (sala 209)
godz. 11.30-13.45 Obrady w panelach i dyskusja

I Panel, moderator dr Waldemar Tomaszewski (sala 217)
Cyberprzestępczość, cyberterroryzm oraz inne determinanty bezpieczeństwa narodowego

Wprowadzenie do tematu przez moderatora
Kinga Długołęcka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Współczesne zagrożenie – cyberterroryzm
Ewa Gizińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kradzież tożsamości i stalking czyli cyberprzestępstwa w nowej odsłonie
Wojciech Sowul, Patryk Szczubełek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo w sieci w obliczu działalności grup cyberprzestępczych
Marta Szulińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wojna informacyjna jako cyberzagrożenie w środowisku bezpieczeństwa
Mgr Monika Renata Chmielińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Przestępczość zorganizowana a bezpieczeństwo jednostki
Aleksandra Łaskarzewska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Zagrożenia ekonomiczne wyzwaniem dla współczesnego państwa
godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)
Marta Suchocka, Paulina Magda Zackiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Cyberterroryzm współczesnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa
Mgr Paweł Żotkiewicz, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Bezpieczeństwo państwa a inwigilacja rządowa – zwalczanie przestępczości czy prywatności w cyberprzestrzeni?
Mgr Magdalena Baranowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Drony – służą pomocą czy atakują i inwigilują?
Piotr Bernacki, Uniwersytet Jagielloński, Problem robotyzacji wojny
Mgr Beata Woźniak-Krawczyk, Uniwersytet Gdański, Wojny hybrydowe w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego
Katarzyna Gromotowicz, Agnieszka Piendyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski

II Panel, moderator dr Wojciech Kotowicz (sala 104)
Uwarunkowania instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa Polski w wymiarze lokalnym
i krajowym

Wprowadzenie do tematu przez moderatora
Adrianna Tymieniecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Policja jako gwarant zapewniający bezpieczeństwo społeczności lokalnej
Mgr Ewelina Tyszka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska polityka bezpieczeństwa narodowego w postulatach Ruchu Narodowego
Joanna Rybicka-Ziarko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stróże porządku publicznego czy budżetu jednostek samorządu terytorialnego, czyli o zasadności utrzymywania instytucji straży gminnej (miejskiej) w Polsce
Mgr Daniel Pruchniewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo energetyczne Polski – realne spojrzenie na gaz łupkowy i energię odnawialną
Andrzej Bochniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rola i zadania Straży Miejskiej realizowane na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej
Jarosław Kaczorek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rola Straży Granicznej
Konrad Lofek, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Siły Zbrojne RP jako przykład instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)
Wojciech Lichota, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Państwowe Ratownictwo Medyczne jako składowa bezpieczeństwa narodowego
Krystian Mamzer, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Współpraca Centralnego Biura Śledczego z komendami powiatowymi Policji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
Marta Wierzbicka, Przemysław Pękała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Obrona cywilna w Polsce – od czasu odzyskania niepodległości do czasów współczesnych
Agnieszka Półtorak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo społeczności lokalnej
Mgr Maciej Zasada, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Działalność Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie – lokalny wymiar bezpieczeństwa publicznego
Mgr Iwona Badaczewska, Wojciech Waszak, Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Państwowa Straż Pożarna jako element krajowego systemu zarządzania kryzysowego
Kamil Bisaga, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Policja w systemie zarządzania kryzysowego

III Panel, moderator dr hab. Marcin Chełminiak (sala 228)
Współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego – teorie i praktyka przeciwdziałania

Wprowadzenie do tematu przez moderatora
Paulina Bagińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Piractwo i terroryzm morski XXI wieku
Sylwia Katarzyna Gajewska, Martyna Juchimowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Żywe bomby – terroryzm samobójczy jako jedna z najgroźniejszych form ataku terrorystycznego
Mgr Maciej Kasprzyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wybrane aspekty interpretowania i analizowania zjawiska terroryzmu za pomocą filozoficznego warsztatu badawczego
Klaudia Kowalska, Łukasz Płochocki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Terroryzm jako zagrożenie asymetryczne XXI wieku
Tomasz Kowalski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Terroryzm jako zjawisko społeczne
Beata Michałowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Hezbollah – terroryści czy bojownicy o wolność?
godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)
Julia Pielak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Opór niekierowany jako nowa forma zagrożenia terroryzmem w XXI wieku
Olga Spychalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zagrożenie z powietrza – terroryzm lotniczy na świecie
Aneta Prawdzik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Handel ludźmi jako naruszenie praw kobiet. Psychologiczna sytuacja ofiary handlem ludźmi
Mgr Malwina Ewa Kołodziejczak, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Pojęcie wojny i terminów pochodnych w świetle uregulowań prawnych
Damian Augustyniak, Justyna Cherchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Terroryzm i przestępczość międzynarodowa. Powiązania i współpraca. Przegląd wybranych organizacji terrorystycznych
Robert Kobryński, Akademia Obrony Narodowej, Bezpieczeństwo państw jako funkcja rywalizacji geopolitycznej

IV Panel, moderator dr Wojciech T. Modzelewski (sala 213)
Wieloaspektowość bezpieczeństwa państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Wprowadzenie do tematu przez moderatora
Małgorzata Kowalewska, Katarzyna Karwowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Community policing – wpływ na przestępczość i budowanie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie
Beata Belica, Uniwersytet Gdański, Regionalne i międzynarodowe implikacje konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 1987-1994. Wpływ intifady na geopolityczne przeobrażenia w regionie
Patryk Bukowski, Uniwersytet Gdański, Wpływ niestabilności podaytonowskiej Bośni i Hercegowiny na bezpieczeństwo Bałkanów
Mgr Grzegorz Klein, Akademia Obrony Narodowej, Świat „po Krymie” – powrót realizmu w stosunkach międzynarodowych
Katarzyna Pietrewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Multikulturalizm we współczesnym świecie – zagrożenie dla wspólnot narodowych czy forma zróżnicowania państw jednolitych?
Paweł Schmidt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Siły Zbrojne jako czynnik (de)stabilizujący państwo. Casus Turcji i Egiptu
godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)
Mgr Kamil Sygidus, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Youth bulge. Demografia czynnikiem destabilizującym sytuację wewnętrzną państw arabskich?
Mgr Sylwia Piotrowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Deregulacja postanowień EKPCz w czasie konfliktu zbrojnego
Mgr Dariusz Brakoniecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prywatyzacja bezpieczeństwa. Wstęp do rozważań
Magdalena Pyra, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Rozwój odnawialnej energii szansą dla Europy na uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji
Mgr Krystyna Joanna Świdzińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście odnawialnych źródeł energii
Mateusz Tubisz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Skuteczność sankcji ekonomicznych jako element gwarancji bezpieczeństwa państwa

V Panel, moderator dr Marcin Kazimierczuk (sala 220)
Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka oraz zasady działania organów władzy publicznej podczas sytuacji kryzysowych

Wprowadzenie do tematu przez moderatora
Anna Wycichowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Organizacja zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
Mgr Karol Zadunajski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wdrażanie numeru alarmowego 112 w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego
Mgr Patrycja Jarząbek-Krysiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Media w zarządzaniu kryzysowym
Jolanta Kozikowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ewakuacja ludzi, zwierząt, mienia z miejsca masowego zagrożenia
Mgr Marzena Lipińska-Bugaj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Faktyczna ochrona osób i mienia na przykładzie najprężniej działających agencji ochrony osób i mienia w Polsce
Olga Łobacz, Agnieszka Meredyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Potencjał wykorzystywany do zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych
godz. 12.30-12.45 Przerwa kawowa (sala 209)
Hanna Renata Meler, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Potrzeby zaopatrzeniowe ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych (zagadnienia wybrane)
Mgr Diana Marta Mościcka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Współpraca mass mediów, polityków i jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe
Anna Nackowska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Rola Obrony Cywilnej w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa
Michał Ogrodniczak, Joanna Ryba, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wykorzystanie możliwości oprogramowań geodezyjnych w zarządzaniu kryzysowym
Dominik Grzybowski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Analiza bezpieczeństwa funkcjonowania Metra Warszawskiego
Konrad Zawadzki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Transport materiałów niebezpiecznych – analiza ryzyka na przykładzie transportu drogowego

godz. 13.45-14.00 Podsumowanie obrad (sala 217)
godz. 14.30-15.30 Obiad (Stołówka Kwadrans, Kortowo)