Kurs Walki w Mieście – czerwiec 2014

30 kwietnia 2014 Kordek

W dniach 14 – 15 czerwca 2014 r. odbędzie się szkolenie poligonowe w ramach Kursu Walki w Mieście.

Uwaga: W tym roku nie przeprowadzono seminarium teoretycznego, zakres ten znajduje się w Podręczniku „Taktyka walki w terenie zurbanizowanym”. Zgodnie z systemem szkolenia osoby zgłaszające się na KWM powinny mieć ukończony Kurs Podstawowy i Kurs Piechoty. Zgłoszenia należy kierować na adres poczty elektronicznej js4008lodz@gmail.com do dnia 4 czerwca włącznie.

Organizatorzy:
Jednostka Strzelecka 4008 Łódź ZS „Strzelec” OSW
Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl

Kierownik szkolenia:
druż. ZS Mateusz Maciejewski

Z-ca kierownika szkolenia
mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec

Termin:
14 czerwca, godz. 10.00. – 15 czerwca, godz. 12.00

Miejsce szkolenia: Piekary/Piątek k. Łodzi, 14-15 czerwca

Koszt szkolenia: 50.00 zł. Przedpłatę w kwocie 20.00 zł należy dokonać przynajmniej na tydzień przed szkoleniem na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź
87 2030 0045 1110 0000 0273 4230
W tytule należy podać: „składka na szkolenie KWM”

Wyżywienie: we własnym zakresie.

Organizatorzy zabezpieczają:
a) środki dydaktyczne i pozoracji pola walki,
b) ubezpieczenie szkolenia,
c) kadrę szkoleniową.

UWAGA:

1. Na okres szkolenia należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od następstw NW. Należy je okazać przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Osoby niepełnoletnie mają przywieźć oświadczenie o zezwoleniu rodziców na szkolenie, potwierdzone przed d-ce Jednostki Strzeleckiej (pieczęć i podpis).

Sprzęt obowiązkowy:

Śpiwór / karimata.
Żywność na 2 dni.
Kamizelka taktyczna.
Hełm
Łopatka piechoty
Ochrona stawów (minimum nakolanniki)
Okulary ochronne
Ochronniki słuchu (np. zatyczki taktyczne)
Atrapa broni długiej i krótkiej.
Mundur wz. 93.
Środki łączności (jeśli posiada).
Zeszyt i przybory do pisania.

Jeśli JS posiada zestawy do pokonywania zapór/drzwi należy je zabrać.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

Przemieszczanie się żołnierzy na polu walki (teren zurbanizowany).
Wejścia do budynków.
Fortyfikacja budynków.
Walka w pomieszczeniach (program podstawowy).

Planowanie działań w mieście (rozkaz bojowy).
Natarcie w terenie zabudowanym (ćwiczenie taktyczne).