Kampania Społeczna „Odbudujmy Armię Krajową!”

3 maja 2014 Kordek

W dzień narodowego święta Konstytucji 3 Maja oficjalnie inaugurujemy Kampanię Społeczną „Odbudujmy Armię Krajową!”.

„Odbudowę Armii Krajowej” rozumiemy jako utworzenie powszechnego, terytorialnego komponentu nowoczesnej obronnej struktury Sił Zbrojnych RP, którego powiązanie z miejscowym społeczeństwem w sposób decydujący wpływa na skuteczność odstraszania, ochrony i obrony narodowej oraz realizację zadań obrony wspólnej NATO.

Z koncepcją terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP „Armia Krajowa” wychodzimy zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do polityków, dziennikarzy, urzędników i decydentów politycznych. W ramach inicjatywy uruchomiliśmy witrynę internetową www.OdbudujmyAK.pl. Znaleźć tam można obszerne wyjaśnienie celu kampanii oraz podpisać petycję do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych – o podjęcie działań na rzecz odbudowy Armii Krajowej w Polsce. Utworzyliśmy także profil akcji na Facebooku – Odbudujmy Armię Krajową – Kampania Społeczna, który już od pierwszych godzin od powstania cieszy się dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do polubienia i udostępnienia znajomym.

Ponieważ w dalszym ciągu trwają prace nad upublicznieniem listy osób fizycznych i prawnych wspierających nasze przedsięwzięci, zapraszamy WSZYSTKIE stowarzyszenia o charakterze proobronnym do zgłaszania swojego poparcia dla inicjatywy na e-mail kierownika projektu „Odbudujmy AK!” – s.drosio@obronanarodowa.pl

Zachęcamy wszystkich do publikowania informacji związanych z kampanią społeczną wraz z logo akcji na wszelkich portalach lokalnych i ogólnopolskich struktur organizacji proobronnych oraz w sieciach społecznościowych. Pokażmy Najwyższemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP, że obywatelom zależy na silnej armii i bezpiecznej Polsce.

Kierownik Projektu OdbudujmyAK
Stanisław Drosio
tel.: +48 883 397 186
s.drosio@obronanarodowa.pl

Naród winien jest Sobie Samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto Obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu.
Konstytucja 3 Maja, 1791 r. Rozdział XI „Siła zbrojna narodowa”