KURS DZIAŁAŃ ROZPOZNAWCZYCH 2014 WIOSNA – w relacji instruktora

5 maja 2014 Kordek

Zapraszamy do zapoznania się z relacją dowódcy GSR z Kursu Działań Rozpoznawczych, który odbył się w m. Rygiel k/ł Ełku w dniach 26-27 kwietnia 2014 roku.

W dniach 26 – 27 kwiecień w Ośrodku Szkoleń Rozpoznawczych GSR, w m. Regiel k/ł Ełku odbył się
Kurs Działań Rozpoznawczych Wiosna 2014, zorganizowana przez GSR Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl oraz
JS 1007 Ełk ZS STRZELEC OSW.

Kurs przeprowadzono zgodnie z nowym schematem szkolenia w którym w tej edycji położono nacisk na planowanie działań patrolowych, przygotowania indywidualnego zwiadowcy, maskowania działań oraz prowadzenia obserwacji małymi grupami rozpoznawczymi. Zajęcia praktyczne w rejonie ćwiczeń poprzedziła część organizacyjna oraz wprowadzenie teoretyczne w formie wykładów omawiających działanie elementu rozpoznawczego w czasie realizacji zadania w rejonie zajętym przez przeciwnika oraz w bezpośrednim kontakcie z nim.

Po przeprowadzeniu egzaminu weryfikacyjnego 12 osobowa grupa kursantów została podzielona na trzy grupy rozpoznawcze. Na wstępie wprowadzono sytuację taktyczną w jakiej się znajdowali przyszli zwiadowcy. Cztero osobowe grupy rozpoznawcze realizowały zagadnienia według schematu:
– rozpoznanie definicje i podział;
– sposoby działania elementów rozpoznawczych definicje;
– planowanie działań rozpoznawczych;
– przygotowanie zwiadowcy do działania;
– patrolowanie
– obserwacja.

Ważnym elementem było użycie dużej ilości środków obserwacji pola walki, łączności oraz nawigacji lądowej. Ponadto OPFOR (przydzieleni strzelcy z JS 1007), stworzyli na bazie OSR GSR realne stanowisko dowodzenia (SD) oraz węzeł łączności , a całość ochraniana była przez wysunięte stanowiska broni maszynowej, patrole piesze oraz stanowisko ogniowe moździerzy. A wszystko to aby uzyskać efekt obserwacji realnego celu oraz działania (żołnierzy przeciwnika) przez kursantów.

We wczesnych godzinach porannych w niedzielę przeprowadzono egzamin praktyczny. Pluton rozpoznawczy po przeprowadzonym wcześniej planowaniu, opracowaniu aneksów do rozkazu bojowego a następnie praktycznego działania w grupach rozpoznawczych wykonał przenikanie do rejonu prowadzenia działań rozpoznawczych.

W rejonie ześrodkowania dowódca plutonu sprecyzował poszczególnym grupom rozpoznawczym ich dalsze działanie a następnie grupy przystąpiły już do wykonywania zadań na wyznaczonych kierunkach. Egzaminowani znajdowali się pod czujnym okiem instruktorów, którzy oceniali zachowanie poszczególnych kursantów, jak i działanie całości pododdziału. Ponadto instruktorzy co chwilę zadawali pytania, sprawdzali wiedzę kursantów nie tylko z przeprowadzonych wykładów ale także sprawdzali pamięć kursantów poprzez TP „test pamięci” który szkoleni musieli zaliczyć bezbłędnie.

Około godz. 12.00 zakończono część egzaminacyjną.

Na zbiórce końcowej każdy z instruktorów podsumował działanie grup rozpoznawczych w czasie egzaminu. Zasygnalizowano występujące najczęściej błędy, zwrócono również uwagę na poprawne działania oraz wskazano niezbędne kierunki dalszych działań w zakresie szkolenia. Na koniec wszyscy kursanci otrzymali zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu KDR Wiosna 2014.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 12 kursantów reprezentujących różne stowarzyszenia: ON.pl,
SJS ZS „Strzelec” OSW

Organizatorzy pragną podziękować po raz kolejny Panu mł.insp. ZS Cezaremu Kasprzakowi i strzelcom z JS 1007, którzy perfekcyjnie zabezpieczyli szkolenie od strony logistycznej.

Paweł Supiński GSR ON.pl