Dolnośląska ON: 1 DPOT – zajęcia drużyny szkolnej (FOTO)

19 maja 2014 Kordek

W dniu 11.05 2014 odbyły się zajęcia drużyny szkolnej Dolnośląskiego Plutonu Obrony Terytorialnej. W trakcie 8 godzinnych zajęć po zaprawie porannej powtórzono zagadnienia z poprzednio przerabianych tematów, w szczególności taktykę pojedynczego żołnierza.

Przeprowadzone zostały również zajęcia z budowy i obsługi kbk AKM oraz posługiwania się środkami ochrony przed bronią masowego rażenia, co szczegółowo obrazuje dokumentacja fotograficzna.