Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl za rok 2013

22 maja 2014 Kordek

Zarząd stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, tak jak rok temu tak i w tym roku podjął decyzję o podaniu do wiadomości publicznej sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2013, które publikujemy na naszym portalu.

W roku 2013 większość przychodów została osiągnięta ze składek członkowskich i wpłat na cele statutowe. W roku 2013 spora część środków została przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć szkoleniowych – „Weekendu Zwiadowców” oraz ćwiczenia „Kompania lekkiej piechoty w działaniach opóźniających Świdnik 2013”.

Organizacja nie posiada środków trwałych ani ich nie dzierżawi, nie ponosi kosztów związanych z amortyzacją, nie zatrudnia także pracowników, gdyż wszelkie czynności administracyjne i inne, są wykonywane przez członków stowarzyszenia społecznie i nieodpłatnie.

Struktura przychodów Stowarzyszenia w 2013 roku jest następująca:
1. składki brutto określone statutem: 2220,00 zł,
2. inne przychody określone statutem: 1023,00 zł,
3. kwota dochodu z poprzedniego okresu: 1642,20 zł,

Struktura kosztów Stowarzyszenia w 2013 roku jest następująca:
1. koszty realizacji zadań statutowych: 1635,08 zł
2. koszty materiałów biurowych: 313,99zł
3. usługi obce: 824,38 zł
4. pozostałe: 914,83 zł