Przekazanie tradycji SOIS do GSR ON.pl.

25 maja 2014 Kordek

W dniu 18 maja 2014 r. przy Pomniku Męczenników Terroru Komunistycznego 1944 – 1956 w Parafii Św. Katarzyny na Służewiu odbyła się uroczystość przekazania pododdziałom Grupy Szybkiego Reagowania (GSR) Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl tradycji i barw legendarnego Strzeleckiego Oddziału Interwencyjno – Spadochronowego (SOIS).

W imieniu i obecności ponad dwudziesty byłych członków wystąpił st.insp. ZS Marek Kulesza, pomysłodawca i dowódca SOIS, który przedstawił historię i zasady, którymi w swojej działalności kierowali się strzelcy tworzący tę elitarną jednostkę strzelecką. Wyraził również życzenie, aby te idee i wysoki poziom wyszkolenia były kontynuowane w działaniach Grup Szturmowych GSR. Tym bardziej, że tworzą je ludzie z różnych środowisk proobronnych, co sprzyja ich wewnętrznej integracji. Minutą ciszy uczczono pamięć pierwszego dowódcy SOIS ś.p. bryg. ZS Wiesława Gęsickiego.
W imieniu zgrupowanych pododdziałów (GS Ełk/Siedlce/Radom oraz grupy kandydackiej) głos zabrał dowódca GSR kpt. Paweł Supiński, który podziękował za ogromne wyróżnienie, jakim jest przekazanie tradycji SOIS. Wyraził również nadzieję, że GSR będzie godnym kontynuatorem tej tradycji i z dumą będzie nosić barwy tego pododdziału.
Na zakończenie uroczystości członkowie GSR, SOIS i ich rodziny przyjęli błogosławieństwo z rąk kapelana i członka SOIS st. insp. ZS ks. Zbigniewa Porzezińskiego.
dr Paweł Makowiec, GSR ON.pl,