Warsztaty Ratownictwa Pola Walki pk. „STAZA 14”

12 czerwca 2014 Kordek

W dniach 7 – 8 czerwca 2014 roku odbyły się Warsztaty Ratownictwa Pola Walki pk. „STAZA 14” współorganizowane przez 1 lubuską drużynę Obrony Terytorialnej (lubuski pluton OT). W tym roku organizatorzy wyszliśmy poza CQB i tak jak obiecali było bardziej dynamicznie, bardziej stresogennie, bardziej taktycznie i jeszcze więcej ratownictwa pola walki.

To były intensywne dwa dni szkoleniowe, w których uczestniczyli reprezentacji stowarzyszenia ObronaNarodowa.PL, Jednostek Strzeleckich oraz grup paramilitarnych. Część wykładową poprowadził wykwalifikowany ratownik i instruktor CLS kolega Grzegorz Korotyszewski (doświadczony żołnierz 10 BKPanc.). Po kilku godzinach wykładów rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne, które miały na celu przećwiczenie teorii w praktyce. Podczas ćwiczeń omawiane były błędy wykryte podczas ćwiczenia. Ćwiczenia praktyczne trwały do wieczora.

Niedziela 8 czerwca rozpoczęła się od apelu, na którym sprawdzono wyposażenie oraz omówiono przepisy BHP. Następnie rozpoczęło się ćwiczenie, które w tym roku odbyło się w terenie zurbanizowanym, dokładnie w kompleksie budynków po fabryce ODRA w Nowej Soli. Samo ćwiczenia trwało około 3 godzin. Dwie drużyny Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej otrzymały zadanie przejęcia w/w kompleksu budynków, jednak separatyści nie zamierzali oddać fabryki bez walki. Lekka Piechota była stale atakowana z wyrzutni przeciwpancernych, broni automatycznej i granatów. Wielokrotnie wciągano drużyny LP w zasadzki, które generowały wielu rannych i pozwalały na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności.

Nowością był TOC (Tactical Operation Center), który koordynował całe ćwiczenie. Klub Krótkofalarski SP3PJE z Dżonkowa, w pełni zabezpieczył ten element szkolenia własnymi środkami i siłami, tym samym robiąc na organizatorach ogromne wrażenie. Po zakończeniu ćwiczenia wręczono uczestnikom zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ratownictwa pola walki.

Na koniec organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla:
– Grzegorz Korotyszewski, za poświecenie własnego czasu i profesjonalne przeprowadzenie szkolenia,
– Klub Krótkofalarski SP3PJE, za udostępnienie własnego sprzętu łączności oraz zabezpieczenie łączności w trakcie trwania warsztatów,
– ZS Strzelec OSW JS 3006 Nowa Sól, za współpracę w czasie organizacji,
– uczestnikom za przybycie.