Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym „Ostrowiec Świętokrzyski 2014”

6 lipca 2014 Kordek

Miejscem tegorocznego ćwiczenia zgrywającego dla szczebla kompanii lekkiej piechoty organizacji proobronnych jest Ostrowiec Świętokrzyski. Tematem przewodnim – działania nieregularne w terenie zurbanizowanym. Organizatorami ćwiczenia są Jednostka Strzelecka 2013 Ostrowiec Św. ZS „Strzelec” OSW, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.

Po raz kolejny (poprzednie ćwiczenia to „Kompania w Natarciu Terenie Zabudowanym Wodzisław Śląski 2012” oraz „Kompania w Działaniach Opóźniających Terenie Zurbanizowanym Świdnik 2013” ) zwarty pododdział złożony z członków organizacji / grup proobronnych przeprowadzi ćwiczenie z zakresu walki w terenie zurbanizowanym (mieście) w warunkach naturalnych, tj. w rzeczywistym, zamieszkałym terenie miejskim.

W ten sposób od wielu lat ćwiczą formacje terytorialne państw zachodnich (zobacz więcej).

Ćwiczenie odbędzie się w dniach 27 – 28 września 2014 r.

Pierwszego dnia przeprowadzone zostaną ćwiczenia zgrywające na szczeblu drużyna – pluton. Tego dnia zrealizowane zostaną zagadnienia, które ze względów bezpieczeństwa nie będą mogły zostać przećwiczone w warunkach rzeczywistych. Wieczorem zostanie postawiony rozkaz bojowy, ćwiczenie rozpocznie się od rozpoznania wytypowanych obiektów.

Drugiego dnia, tj. w niedzielę 28 września od godzin porannych rozpocznie się realizacja zadań postawionych w rozkazie bojowym – pododdziały kompanii w tym samym czasie będą musiały zając/zniszczyć/izolować określone obiekty/ rejony Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zajęcia końcowe organizatorzy planują przeprowadzić z udziałem publiczności. Na ćwiczenie zaproszeni zostaną również goście specjalni – twórcy koncepcji polskiej Obrony Terytorialnej – prof. J. Marczak, prof. R. Jakubczak. prof. R. Szeremietiew i prof. J. Pawłowski. Zaproszenia zostaną wysłane także do Ministra Obrony Narodowej i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Wzorem ubiegłego roku organizatorzy będą starali się zaprosić firmy z branży obronności, które zechcą wesprzeć od strony zaplecza technicznego taktyczne centrum operacyjne (z ang. Tactical Operation Center).

Organizatorzy pracują także nad koncepcją użycia wozów bojowych podczas ćwiczenia. Koszt ćwiczenia nie powinien przekroczyć 50 PLN od osoby.

Na początku września 2014 r. ukaże się szczegółowy komunikat dotyczący szkolenia. Do tego czasu wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową pod adresami:

stowarzyszenie@obronanarodowa.pl

g.matyasik@obronanarodowa.pl