Ruszają studia podyplomowe „Obrona Terytorialna”

15 sierpnia 2014 Kordek

Od października 2014 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy ze Stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej otwiera jedyne w Polsce prestiżowe podyplomowe studia na kierunku „Obrona Terytorialna”. Wśród wykładowców znajdują się najwybitniejsi teoretycy Obrony Terytorialnej tacy jak prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, prof. AON dr hab. płk Józef Marczak, prof. dr hab. płk Ryszard Jakubczak oraz kadra ze stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl. Kierownikiem studiów jest dr Paweł Makowiec, współautor znanych podręczników taktycznych.

Absolwenci studiów będą wszechstronnie przygotowani do pracy w ramach systemu bezpieczeństwa i obronności państwa. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności budowania oraz zarządzania elementami organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tych strukturach potencjału pozarządowych organizacji społecznych o profilu proobronnym.

Program studiów obejmuje blok przedmiotów: Historia wojskowości i oręża polskiego; Strategia, geneza, rozwój i charakter współczesnych wojsk i systemu obrony terytorialnej; Aspekty organizacyjne i prawne oraz metody tworzenia i zarządzania stowarzyszeniami proobronnymi, Organizacja lokalnych ćwiczeń struktur obronnych i zarządzania kryzysowego; Polityka obronna RP; Projektowanie systemu informacyjnego struktur bezpieczeństwa terytorialnego; Systemy obrony terytorialnej wybranych armii państw NATO; Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa terytorialnego; Cele, funkcje, zadania i struktury współczesnych wojsk obrony terytorialnej; Metodyka prowadzenia zajęć z młodzieżą.

Szczegółowe informacja o studiach dostępne są w punkcie rekrutacyjnym:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św.

tel. 041 260 40 40, 041 260 40 41

a także na stronie internetowej: www.wsbip.edu.pl