KwDNwTZ 2014: Informacja na temat ćwiczenia „Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym” – Ostrowiec Świętokrzyski 2014

31 sierpnia 2014 Kordek

ZS „Strzelec” OSW JS 2013 Ostrowiec Św., Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. we współpracy ze Stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej organizuje w dniach 27 – 28 września 2014 roku ćwiczenie Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do Dowódców poszczególnych plutonów do dnia 15 września 2014 r. Ilość miejsc ograniczona – preferowane osoby, które ukończyły Kurs Walki w Mieście. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu. Koszt uczestnictwa: 50 zł. Szczegóły w rozszerzeniu. Ćwiczenie jest realizowane pod honorowym patronatem Szefa BBN.

Termin: 27-28.09.2014 r.
Rozpoczęcie: godz. 09.00. 27.09.2014
Zakończenie: godz. 13.00 28.09.2014

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św. Blok A

Uwaga! Istnieje możliwość przyjazdu w dniu 26.09.2014 r. od godz. 19.00.

Kierownik ćwiczenia: Rafał Dobrowolski Dowódca JS 2013 Ostrowiec Św. Tel.: 501 568 934
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. logistyki: sierż. ZS Piotr Machula
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. organizacyjnych: Grzegorz Matyasik (g.matyasik@obronanarodowa.pl), tel. 600 43 80 20
Opracowanie merytoryczne założeń zgrywania i ćwiczenia: dr Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk, Grzegorz Matyasik

Koszt: 50 zł – w ramach opłaty organizator zapewnia: nocleg, środki pozoracji, materiały pomocnicze, oraz ubezpieczenie NW dla uczestników.

UWAGA!
Zgłoszenia tylko pocztą mailową będą dwustopniowe – najpierw osoba aplikująca do ćwiczenia wysyła swoje zgłoszenia do poszczególnych dowódców plutonów:
1 pluton – ON.PL – kpr. rez. Marek Szulikowski: dowodca.1dpot@obronanarodowa.pl.
2 pluton – ZS „Strzelec” – ppor. ZS Karol Krzewiński
3 pluton – ZS „Strzelec” OSW – ppor. Grzegorz Grubecki: grze_gru@o2.pl
4 pluton – Legia Akademicka KUL – sierż. LA Damian Duda: legiaakademicka@gmail.com
Pluton GSR – kpt. Paweł Supiński: socom1979@gmail.com
Pluton OPFOR – Michał Świostek: swiost92@gmail.com
Sztab Ćwiczenia – Marek Mroszczyk: m.mroszczyk@obronanarodowa.pl

następnie w ciągu 3 dni roboczych otrzymuje odpowiedź pozytywną lub negatywną (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu). Po pozytywnym zakwalifikowaniu osoba aplikująca wpłaca wpisowe na podane niżej konto.

Ostatnim etapem jest wysłanie przez organizatorów ostatecznego potwierdzenia zakwalifikowania na ćwiczenie.

W zgłoszeniu należy podać:
– tytuł maila: Zgłoszenie – Kompania w Działania Nieregularnych
– stopień w organizacji jeśli takowe istnieją,
– imię i nazwisko,
– funkcję / datę urodzenia,
– organizację (nazwę grupy / oddziału / jednostki) / miejscowość, z której przyjedzie uczestnik,
– inne informacje, które uczestnik uzna za mogące wpłynąć na zakwalifikowanie go do udziału w ćwiczeniu.

W przypadku zgłaszania się grup bardzo prosimy o wysyłanie zgłoszenia w formie arkusza kalkulacyjnego z kolumnami podanymi powyżej.

Do zgłoszenia potrzebne jest potwierdzenie w postaci wpłaty w kwocie 50 zł na konto o numerze:
30 1240 1372 1111 0010 2725 0210 – Rafał Dobrowolski. W tytule wpłaty należy podać nazwiska osób, których dotyczy wpłata i hasło „Ćwiczenie Ostrowiec”, a także numer i nazwę jednostki. W przypadku wycofania się po 20.09.2014 r. wpłata nie jest zwracana. Rozliczenie ćwiczenia będzie jawne.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni.
Dzień pierwszy: zgrywanie pluton – kompania w terenie zabudowanym na terenie poprzemysłowym.
Dzień drugi: działanie kompanii wg. zadnia na poszczególnych obiektach.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Ćwiczenie rozpocznie się od apelu, na którym omówione zostaną sprawy organizacyjne. Następnie uczestnicy szkolenia przemieszczą się w rejon ćwiczeń zgrywających, gdzie będą realizowane zagadnienia związane ze zgrywaniem na szczeblu drużyny, plutonu i kompanii podczas prowadzenia działań nieregularnych.

Po zakończonych ćwiczeniach zgrywających uczestnicy szkolenia przemieszczą się w rejon zakwaterowania, gdzie zostanie przeprowadzone planowanie i ćwiczenie poszczególnych zadań wg. postawionych zadań na skróconych odległościach. Po kilkugodzinnym odpoczynku zostaje przeprowadzony alarm bojowy i skryte przemieszczenie się w rejony wyjściowe, gdzie zostanie postawiony rozkaz bojowy do działania. Część główna ćwiczenia to realizacja zadań poszczególnych grup kompanii na wybranych punktach / rejonach w terenie zabudowanym. Po zakończonym ćwiczeniu odbędzie się apel w centrum miasta.

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA

Na czas Ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór cywilny wraz z obuwiem – na dzień ćwiczenia do przenikania na pozycje,
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu pantera) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę, nakrycie głowy w maskowaniu pantera, beret – na dzień zgrywania oraz na apel,
– mocny worek na śmieci (co najmniej 240 l) w celu zapakowania atrapy broni oraz oporządzenia i umundurowania na miejsce zbiórki, wraz z sznurkiem do zawiązania oraz tasiemką do opisania,
– kamizelkę oporządzeniową – skonfigurowaną do przenoszenia minimalnej ilości wyposażenia (6-10 magazynków, worek zrzutowy, granaty ręczne, apteczka, manierka) – wyposażenie to musi się zmieścić do w/w worka na śmieci,
– atrapę broni długiej,
– śpiwór i karimatę (nocleg w budynku),
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,
– prowiant suchy według osobistych potrzeb,
– przybory do pisania i rysowania,
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,
– okulary ochronne / gogle – obowiązkowo,
– ochronniki uszu.