Lubelska ON: Lubelski pluton OT: Kurs Młodszych Dowódców

6 września 2014 Kordek

W ostatni weekend sierpnia, tj. od dnia 28 do 31 sierpnia w miejscowości Nasutów na skraju lasów Kozłowieckich odbył się Kurs Młodszych Dowódców. Organizatorem był Lubelski Pluton OT oraz Legia Akademicka KUL.

Pierwszy dzień przeznaczono na zapoznanie kursantów z przebiegiem szkolenia oraz skrupulatne objaśnienie planu, z którym mieli okazję zapoznać się już w dzień zgłoszenia. Każdy uczestnik dostał plik materiałów, który wprowadzał w tematykę szkolenia. Od drugiego dnia zaczęły się zajęcia teoretyczne, a także niewielka część praktyki w terenie. 40 kursantów miało okazję zapoznać się z zagadnieniami takimi jak: z zakresu metodyki działania ogólnowojskowego, procesu dowodzenia, planowania walki i stawiania zadań, pracy na mapach w systemie UTM, sporządzanie dokumentów bojowych, środków łączności w procesie dowodzenia.

W dalszym etapie – część praktyczna z drugiego dnia szkolenia – kursanci musieli między innymi sporządzać szkice działań taktycznych drużyny oraz plutonu.

W sobotę dzień rozpoczął się od kolejnej dawki zagadnień teoretycznych i podsumowania dotychczasowo zebranej wiedzy. Po południu zaczęły się przygotowania do sprawdzianu zdobytych umiejętności podczas szkolenia. Kursanci prowadzili trwające 12 godzin działania drużyn lekkiej piechoty. Cały czas działania wymagały stosowanie umiejętności których naukę wcześniej podjęto w ramach kursu. W niedzielę odbyło się omówienie z udziałem instruktorów.

Akcja została przeanalizowana, wszystkie błędy oraz prawidłowe reakcje podsumowane, a kursanci wyciągnęli wnioski. Aby otrzymać certyfikat ukończenia KMD, kursanci po powrocie do swoich macierzystych jednostek jako ostatni sprawdzian nabytej wiedzy muszą odbyć i udokumentować praktykę dowódczą na szczeblu dowódcy drużyny.