Małopolska ON: Małopolska Obrona Terytorialna REKRUTACJA

13 września 2014 Kordek

Osoby z województwa małopolskiego zainteresowane działaniem w ramach obrony terytorialnej/Armii Krajowej zapraszamy do wstąpienia w szeregi Małopolskiej Obrony Terytorialnej, działającej w ramach projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej ON.pl .

Pierwszym krokiem do wstąpienia do Małopolskiego Plutonu Obrony Terytorialnej jest wzięcie udziału w szkoleniu unitarnym.

Unitarka odbędzie się systemem szkoleń weekendowych – zgodnie z Systemem Szkolenia LPOT – dwa spotkania w miesiącu, w soboty. Szkolenia odbywają się co do zasady w godzinach 8.00-16.00, za wyjątkiem pierwszego spotkania, o czym mowa szerzej poniżej, i ostatniego, które będzie dłuższe ze względu na fakt, że na nim będzie się odbywało zaliczenie szkolenia.

Szkolenia są bezpłatne, instruktorzy działają społecznie, natomiast kursanci we własnym zakresie zapewniają sobie niezbędne wyposażenie oraz pokrywają ewentualne koszty wynajmu strzelnicy, amunicji etc. (z reguły jest to kwota około 5-50 zł).

Terminy szkoleń w ramach kursu unitarnego:
1) 11.10.2014 (szczegóły niżej)
2) 15.11.2014 – poruszanie się na polu walki, wprowadzenie do patrolowania i taktyki sekcji lekkiej piechoty, szkolenie inż.-sap., rzut granatem
3) 29.11.2014 – wstęp do terenoznawstwa, podstawy survivalu militarnego, zakładanie i ściąganie odzieży ochronnej
4) 13.12.2014 – podstawy musztry indywidualnej i zespołowej, strzelanie kbk AKM na celność z postawy leżącej, klęczącej i stojącej, obsługa kbk AKM, usuwanie zacięć, egzamin zaliczeniowy kursu

Spotkanie 11.10.2014
MIEJSCE: Kraków, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa – Nila
ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków.
TERMIN: 11.10.2014
GODZINY: 11.00 – 18.00
NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE: notatnik i coś do pisania (tematyka objęta wykładami w pierwszym dniu będzie przedmiotem zaliczenia kursu), ewentualnie termos z kawą/herbatą, kanapki
REALIZOWANE ZAGADNIENIA:
1. SZ RP – stan obecny i modelowy, potrzeby obronności Polski, istota i zadania WOT
2. działalność Stowarzyszenia ON.pl, projekt LPOT, założenia akcji Odbudujmy AK!, działalność Młp OT
3. pokaz, omówienie dostępności, wad i zalet, cen wyposażenia niezbędnego do uczestniczenia w dalszym szkoleniu
4. podstawowe wiadomości o kbk AKM
5. Klasyfikacja i budowa broni i amunicji strzeleckiej
6. granaty ręczne – budowa i zasada działania
7. zasady bezpieczeństwa – BLOS
8. Broń strzelecka i przeciwpancerna pododdziałów piechoty WL SZ RP
9. zasady celnego strzelania ogień celowany
10. podstawy łączności – zasady i prowadzenie korespondencji radiowej, alfabet fonetyczny NATO, tabela kodów radiowych oraz korespondencji radiowej
11. zasady postępowania w przypadku ataku bronią ABC
12. omówienie programu i niezbędnego wyposażenia na kolejne zajęcia, sprawy organizacyjne

ZGŁOSZENIA: na email malopolska@obronanarodowa.pl – tytuł maila – rekrutacja 10.2014 – z podaniem imienia i nazwiska, wieku, wykonywanego zawodu, miasta lub Gminy w której się zamieszkuje oraz ewentualnie podania innych istotnych informacji o sobie DO DNIA 5.10.2014