Koniec lata w Lubuskiej OT – relacja dowódcy

25 września 2014 Kordek

-Tegoroczne lato w Lubuskim Plutonie OT należało do intensywnych – mówi dowódca Jacek „Recon” Klimanek. Jak dodaje, czas ten przeznaczono głównie doskonaleniu umiejętności taktycznych – działań przeciwdywersyjnych, rozpoznawczych, zabezpieczających i patrolowych – oraz poprawie kondycji.

Tegoroczne lato w Lubuskim Plutonie OT należało do intensywnych. Drużyny wchodzące w skład plutonu wzięły udział w wielu szkoleniach, uczestniczyły w świętach i imprezach o charakterze narodowo-patriotycznym. Czas ten przeznaczyliśmy również pracom nad reorganizacją plutonu oraz opracowaniu jego właściwego etatu. Wspieraliśmy również ogólnopolską kampanię „Odbudujmy Armię Krajową”. I robimy to nadal.

Czerwiec poświęcony był przede wszystkim przeprowadzeniu dwóch ważnych przedsięwzięć: ogólnopolskiego ćwiczenia „Obrońca 2014” oraz szkolenia otwartego z medycyny pola walki „Staza 14”. Ćwiczenie „Obrońca 2014” odbyło się w dn. 31.05 – 01.06 w Międzyrzeczu. Jego motywem przewodnim było zabezpieczenie miejscowości w warunkach kryzysu militarnego. W trakcie ćwiczenia staraliśmy się wypracować kierunki dalszych prac służących opracowaniu modelu wykorzystania lokalnych sił Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego. Z kolei tegoroczna edycja szkolenia „Staza 14” miała zadanie przybliżyć uczestnikom podstawowe zagadnienia z zakresu medycyny pola walki. Zorganizowano je na terenie byłych zakładów ODRA w Nowej Soli. Mając na uwadze wysoki poziom merytoryczny szkolenia jak i doskonałe jego przygotowanie, jesteśmy przekonani, że zdobyte doświadczenia zaowocują rozszerzeniem wiedzy uczestników oraz zostaną wykorzystane podczas innych zajęć szkoleniowych. Należy zaznaczyć, że duży udział w sukcesie szkolenia miało udzielenie wydatnego wsparcia organizacyjnego przez Jednostkę Strzelecką 3006 ZS „Strzelec” OSW oraz klubu krótkofalarskiego SP3PJE z Zielonej Góry.

Miesiące lipiec i sierpień to czas, który przeznaczyliśmy w głównej mierze doskonaleniu umiejętności taktycznych oraz poprawę kondycji członków naszego plutonu. Podczas zajęć szkoliliśmy się, jak prowadzić działania przeciwdywersyjne, rozpoznawcze, patrolowe oraz zabezpieczające a także pracowaliśmy nad poprawą wytrzymałości psychofizycznej. Wykonywaliśmy marsze kondycyjne oraz ćwiczenia w trudnych warunkach, takie jak np. pokonywanie przeszkody wodnej różnymi sposobami oraz działanie w terenie podmokłym.

Mając świadomość, jak ważnym elementem jest indywidualne wyszkolenie strzeleckie a także trudności, jakie pojawiają się – w warunkach aktywności poza obiektami wojskowymi – przy jego właściwej realizacji, rozpoczęliśmy działania w kierunku pozyskania dostępu do cywilnych obiektów szkoleniowych (strzelnic) oraz możliwości użytkowania na nich broni palnej. Wskutek podjętych działań prawdopodobnie już od nowego roku zaczniemy realizować pełny tok szkolenia strzeleckiego.

Lato to również okres aktywności ogólnopolskich imprez ekstremalnych. Na wielu z nich nie zabrakło również naszych przedstawicieli. Nasi członkowie brali udział w organizowanym przez Klub Biegowy „Meta” z Lublińca tzw. „Biegu Katorżnika”. Wsparli ich w tym przedsięwzięciu żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów. Ponadto członkowie LPOT wzięli również udział w Biegu Morskiego Komandosa, którego współorganizatorem była Jednostka Wojskowa Formoza. Ponieważ obie imprezy zaliczane są do kategorii najcięższych biegów terenowych w kraju, tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że mieliśmy na nich swoich przedstawicieli.

Wart podkreślenia jest fakt znacznego wysiłku szkoleniowego, jaki wzięła na siebie w okresie letnim 1 Lubuska Drużyna OT. Jej członkowie zorganizowali wiele zajęć taktycznych oraz specjalistycznych. Szkolono się na terenie własnym oraz w innych miejscach kraju. Gościnnie przeprowadzono również wyjazdową edycję „Stazy 14” na Pomorzu. Biorąc pod uwagę intensywność szkolenia wykonanego przez całość plutonu, okres letni należy zaliczyć do intensywnych i udanych.

Nie samym szkoleniem organizacja stoi, zatem słów kilka warto poświęcić innym przedsięwzięciom. W tym roku ruszyła Kampania Społeczna „Odbudujmy Armię Krajową”. Jej celem jest intensyfikacja działań zmierzających do utworzenia terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP. Pluton Lubuski włączył się w nią aktywnie, nie zapominając, jak ważny jest jej wydźwięk społeczny. Merytoryczną cegiełkę dołożyliśmy również do opracowanej na Akademii Obrony Narodowej „Koncepcji Funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych” – przedstawiciel Lubuskiego Plutonu OT wszedł bowiem w skład zespołu eksperckiego Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, które w ramach konsultacji zostało poproszone o zgłoszenie uwag do w/w dokumentu.

Tegoroczny wrzesień upływa przede wszystkim pod znakiem prac planistycznych nad wszelkiego rodzaju budżetami na rok przyszły. Korzystając z możliwości jakie dają obecne przepisy prawne złożyliśmy bowiem dokumenty w sprawie dofinansowania z budżetów samorządowych działalności organizacji społecznej, którą tworzymy. Mamy nadzieję, że rozpatrując złożone wnioski lokalne władze samorządowe wezmą pod uwagę konieczność wsparcia oddolnych inicjatyw społecznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa, zarówno w jego wymiarze ogólnopolskim jak i lokalnym. Obecnie prowadzimy również działania na rzecz wsparcia nauczania wojskowego w klasach mundurowych w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu. Mamy w planie realizację autorskiego projektu pn. „Kadet”. Skierowany będzie on do uczniów klas mundurowych a jego celem jest doprowadzenie do uzyskania takiego poziomu wiedzy i umiejętności, który po czterech latach nauczania pozwoli na bezproblemowe wykonanie wszystkich czynności wymaganych przy staraniu się o wstąpienie do służby wojskowej, zaś po jej rozpoczęciu na funkcjonowanie z zasobem wiedzy podstawowej na poziomie wyższym, niż kandydatów z naboru indywidualnego.
Nasi członkowie przygotowują się również do największego w tym roku ćwiczenia ogólnopolskiego organizacji proobronnych w Ostrowcu Świętokrzyskim pn. „Kompania w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym”. Odbędzie się ono w dn. 27 – 28 września. Ćwiczenie to, wsparte przez władze miejskie oraz partnerów społecznych, organizowane jest pod patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warto podkreślić, że współpraca naszego Stowarzyszenia z Akademią Obrony Narodowej czy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego – w charakterze partnera społecznego – jest dla nas czynnikiem mobilizującym do tego, by intensyfikować podejmowane przez nas działania oraz dokładać wszelkich starań, by zapewnić wysoki poziom ich profesjonalizmu, przyczyniając się w ten sposób, do osiągnięcia nadrzędnego celu naszej organizacji – budowy komponentu terytorialnego włączonego w system Sił Zbrojnych RP.

Jacek „Recon” Klimanek

zdjęcia: archiwum Lubuskiego Plutonu OT