Spotkanie organizacji proobronnych z Szefem BBN

5 października 2014 Kordek

W dniu 30 września 2014 w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa, które ma na celu wypracowanie koncepcji działań na rzecz wzmocnienia strategicznej odporności kraju odbyło się spotkanie organizacji proobronnych z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. prof. Stanisławem Koziejem. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl. Tym razem stowarzyszenie reprezentował Stanisław Drosio – Wiceprezes Zarządu.

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza obejmowała prezentacje szefa BBN oraz przedstawiciela Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, na których podsumowano obecne i nakreślono przyszłe plany co do współpracy i umiejscowienia organizacji pozarządowych w koncepcji strategicznej odporności kraju. Następnie szef BBN Stanisław Koziej poprosił o zabranie głosu przedstawicieli poszczególnych NGO.

Przedstawiciel stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl zaprezentował koncepcję systemu angażującego i dającego możliwość wykorzystania potencjału stowarzyszeń we wzmacnianiu strategicznej odporności kraju. W związku z tym wystąpienie wzbudziło żywe zainteresowanie propozycją budowy Krajowego Systemu Obrony Terytorialnej / Armii Krajowej opartego o sprawdzone rozwiązania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wyrazili panowie generałowie Wiesław Leśniakiewicz (Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej) oraz Krzysztof Domżalski (Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 w Sztabie Generalnym WP).

W podsumowaniu dyskusji szef BBN Stanisław Koziej zaproponował dwutorowe podejście (1) dalszą kooperację w celu określenia i zmaterializowania katalogu usług jakie świadczyć mogą organizacje proobronne na rzecz MON i rezerw osobowych WP, (2) współdziałanie w kontekście reformy Narodowych Sił Rezerwowych z wybranymi organizacjami, w tym naszą.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń o profilu obronnym, m. in.: ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Legii Akademickiej KUL, Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, Związku Strzeleckiego, Stowarzyszenia FIA – Wierni w gotowości pod bronią, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych, Polskiego Związku Krótkofalowców, Związku Polskich Spadochroniarzy, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Po spotkaniu przed wejściem do siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiciel stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl odpowiadał na pytania dziennikarzy również w kontekście dopiero co zakończonego III ogólnopolskiego ćwiczenia organizacji proobronnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, oto kilka z efektów rozmowy:

http://www.rp.pl/artykul/1145508-Nie-bedzie-prywatnej-armii.html

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/szef-bbn-organizacje-proobronne-moga-pracowac-na-rzecz-panstwa/1jnsf

Kolejne spotkanie ma odbyć się na przełomie października i listopada, tym razem w ramach prac Ministerstwa Obrony Narodowej nad powyższym tematem.

Źródło zdjęcia:
http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/5932,Organizacje-spoleczne-w-systemie-bezpieczenstwa-panstwa.html