GSR: Kurs Działań Rozpoznawczych – relacja

28 października 2014 Kordek

W dniach 18 – 19 października w m. Regiel k. Ełku odbył się Kurs Działań Rozpoznawczych „Jesień 2014” zorganizowany przez GSR stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl oraz Jednostkę Strzelecką 1007 Ełk Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej.

Kurs przeprowadzono zgodnie z nowym schematem szkolenia, w którym w tej edycji położono nacisk na planowanie działań patrolowych, przygotowania indywidualnego zwiadowcy, maskowania działań oraz organizacji i wykonania wypadu. Zajęcia praktyczne w rejonie ćwiczeń poprzedziła część organizacyjna oraz wprowadzenie teoretyczne w formie wykładów omawiających działanie elementu rozpoznawczego w czasie realizacji zadania w rejonie zajętym przez przeciwnika oraz w bezpośrednim kontakcie z nim.

Po przeprowadzeniu egzaminu weryfikacyjnego 13-osobowa grupa kursantów przystąpiła do części teoretycznej tym samym poznając w/w zagadnienia. Na wstępie wprowadzono sytuację taktyczną w jakiej się znajdowali przyszli zwiadowcy. Grupa rozpoznawcza realizowała zagadnienia według schematu:
1. Rozpoznanie, definicje i podział;
2. Sposoby działania elementów rozpoznawczych;
3. Planowanie działań rozpoznawczych;
4. Przygotowanie zwiadowcy do działania;
5. Działanie zwiadowcy na współczesnym polu walki;
6. Wypad / Rajd.
7. Baza elementu rozpoznawczego.

Ważnym elementem było użycie dużej ilości środków obserwacji pola walki, łączności oraz nawigacji lądowej. Ponadto OPFOR (przydzieleni strzelcy z JS 1007), stworzyli realne stanowisko ogniowe ciężkiego moździerza z obsługą. Całość ochraniana była przez wysunięte stanowiska broni maszynowej, patrole piesze. A wszystko to aby uzyskać efekt obserwacji realnego celu oraz działania zwiadowców podczas wejścia na obiekt.

We wczesnych godzinach porannych w niedzielę przeprowadzono egzamin praktyczny. Pluton rozpoznawczy po przeprowadzonym wcześniej planowaniu, opracowaniu aneksów do rozkazu bojowego, a następnie praktycznego działania wykonał przenikanie do rejonu prowadzenia działań rozpoznawczych. W rejonie ześrodkowania dowódca plutonu sprecyzował poszczególnym grupom rozpoznawczym ich dalsze działanie, a następnie przystąpiono już do wykonywania zadań na wyznaczonych kierunkach. Egzaminowani znajdowali się pod czujnym okiem instruktorów, którzy oceniali zachowanie poszczególnych kursantów, jak i działanie całości pododdziału. Ponadto instruktorzy co chwilę zadawali pytania, sprawdzali wiedzę kursantów nie tylko z przeprowadzonych wykładów ale także sprawdzali pamięć kursantów poprzez TP „test pamięci”, który szkoleni musieli zaliczyć bezbłędnie.

Około godz. 12.00 zakończono część egzaminacyjną.

Na zbiórce końcowej każdy z instruktorów podsumował działanie plutonu w czasie egzaminu. Zasygnalizowano występujące najczęściej błędy, zwrócono również uwagę na poprawne działania oraz wskazano niezbędne kierunki dalszych działań w zakresie szkolenia. Na koniec wszyscy kursanci otrzymali zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu KDR „Jesień 2014”.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 13 kursantów reprezentujących różne JS ZS „Strzelec” OSW.

Paweł S. (socom) GSR