„Podstawy ratownictwa taktycznego” – kolejny podręcznik szkoleniowców

26 listopada 2014 Kordek

„Podstawy ratownictwa taktycznego” to kolejna pozycja wydawnictwa Difin związana ze szkoleniem taktycznym, którym zajmuje się m.in. stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl. Autorami tej pozycji jest dwóch instruktorów GSR ON.PL – wiceprezes ObronaNarodowa.pl dr Paweł Makowiec i Michał Czerwiński. W publikacji omówiono podstawowe elementy wiedzy na temat ratownictwa taktycznego oraz jego znaczenia w działaniach taktycznych piechoty dla osób niemającym na co dzień do czynienia z ratownictwem medycznym.

Celem publikacji jest pomoc w wykształceniu niezbędnych nawyków i umiejętności wśród operatorów i żołnierzy, umożliwiających
udzielenie skutecznej pomocy na polu walki, a także ujęcie elementów TCCC w planowaniu działań taktycznych w warunkach działania pododdziałów wojskowych, jak i cywilnych (np. policyjnych).

Podręcznik składa się z czterech części omawiających kolejno: pojęcie i historię ratownictwa taktycznego, przygotowanie żołnierzy i ratownika do działania, działania ratownicze w poszczególnych strefach TCCC oraz ratownictwo w różnych formach działań taktycznych.

Publikacja adresowana jest do członków stowarzyszeń proobronnych, środowisk ASG, a także żołnierzy, którym może służyć za pomoc w procesie szkolenia.

Patronem medialnym i merytorycznym jest oczywiście nasze stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Książkę znajdziecie tutaj: http://www.ksiegarnia.difin.pl/bezpieczenstwo/42/podstawy-ratownictwa-taktycznego/2298