Małopolska ON: Listopad w Małopolskiej OT (foto)

7 grudnia 2014 Kordek

Głównym wydarzeniem w listopadzie w Małopolskiej Obronie Terytorialnej była certyfikacja LPOT, do której członkowie Młp. OT przygotowywali się od dłuższego czasu. Małopolski Pluton Obrony Terytorialnej zaliczył certyfikację na poziomie unitarnym, ponadto część członków plutonu otrzymało naszywkę LPOT. Kontynuowano również rozpoczęte w październiku szkolenie unitarne dla rekrutów do plutonu.

W dniu 15.11.2014 r. odbyły się drugie zajęcia w ramach realizowanego przez pluton szkolny szkolenia unitarnego systemem weekendowym (I etap systemu LPOT). Szkolenie odbyło się na pasie taktycznym w Dolinkach Podkrakowskich. Na 5 punktach nauczania realizowano następujące zagadnienia: okop indywidualny, reakcja indywidualna na kontakt, poruszanie się na polu walki, obowiązki członka patrolu, podstawowe znaki patrolowe, szyki sekcji lekkiej piechoty, maskowanie indywidualne oraz rzut granatem. W szkoleniu wzięło udział 30 rekrutów.

W dniu 29.11.2014 r. odbyły się trzecie zajęcia plutonu szkolnego. Po apelu porannym i przedstawieniu tematu przez kierownika zajęć, szkoleni udali się do schroniska, gdzie odbyli wykład z zakresu podstaw terenoznawstwa. Następnie po podziale na grupy szkoleniowe udali się na punkty nauczania, na których w formie ćwiczeń praktycznych uczyli się określania i wyznaczania azymutu magnetycznego za pomocą busoli, orientowania mapy i określania azymutu topograficznego oraz odczytywania współrzędnych przy użyciu systemu meldunkowego MGRS. W drugiej części zajęć sprawdzono umiejętność wykonywania marszu na azymut oraz marszu na podstawie mapy przez szkolonych. Na pomocniczym punkcie nauczania zapoznawano z indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami oraz procedurą zakładania bazy pasywnej i sprzętem wyprawowym. W szkoleniu udział wzięło 26 rekrutów.