Warsztaty rozpoznawcze GSR „Jeleniowskie 2015”

19 grudnia 2014 Kordek

W dniach 23 – 25 stycznia 2015 roku w Paśmie Jeleniowskie Gór Świętokrzyskich odbędą się warsztaty rozpoznawcze Grup Szybkiego Reagowania. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły w rozszerzeniu.

Miejsce: Pasmo Jeleniowskie Gór Świętokrzyskich
Data: 23 – 25 stycznia 2015 r.
Limit miejsc: 40 uczestników.
Uwaga: Wskazane ukończenie 18 lat. W przypadku zgłoszenia grupowego (tj. gotowego zespołu istnieje możliwość uczestnictwa osób niepełnoletnich mających ukończone 16 lat za zewoleniem rodziców lub opiekunów prawnych).

Organizator: GSR ON.pl (Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl)
Kierownik szkolenia: dr Paweł Makowiec (GSR ON.pl)

Sprzęt (poniższe wymagania należy traktować jako minimalne):
Atrapa broni długiej;
Oporządzenie/kamizelka taktyczna;
Sprzęt do prowadzenia obserwacji (lornetka, peryskop zwiadowcy itp.);
Sprzęt łączności (w obrębie pododdziału);
Sprzęt nawigacyjny (busola, GPS itp.);
Śpiwór/karimata;
Odzież maskująca (zimowa, jeśli wystąpi pokrywa śnieżna).

Wyżywienie:
We własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą racje żywnościowe na 3 dni.

Ubezpieczenie:
Wykupione ubezpieczenie NW należy przywieźć ze sobą.

Opłata za szkolenie: 40 zł
(przelew zaliczki na wskazane konto po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi).

Zgłoszenia należy przesyłać na mail: gsr@obronanarodowa.pl do dnia 7 stycznia 2015 r.

Zgłoszenie obejmować powinno:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Przynależność organizacyjna (jednostka organizacyjna, grupa).

Organizator zapewnia:
Ubezpieczenie OC szkolenia.
Mapy terenu.
Środki pozoracji.

Plan warsztatów w działaniach rozpoznawczych Jeleniowskie 2015

23 stycznia 2015 r.
Zbiórka 10.00 – 12.00 (miejsce zbiórki po otrzymaniu zgłoszenia)
Organizacja pododdziałów, czynności administracyjne.
Zgrywanie pododdziałów (procedury operacyjne).
Wyjście pododdziałów do rejonów wyjściowych.

24 stycznia 2015 r.
Działania taktyczne patroli rozpoznawczych (wg zadań).
W zadaniach występować będą następujące elementy działań rozpoznawczych:
Organizacja i praca na posterunku obserwacyjnym (PO);
Rozpoznanie obiektu;
Rozpoznanie rejonu/pasa terenu;
Zasadzka drużyny;
Baza pasywna.

25 stycznia 2015 r.
Podsumowanie i zakończenie szkolenia (około 12.00).