Małopolska ON: Podsumowanie roku 2014 w Małopolskiej Obronie Terytorialnej

10 stycznia 2015 Kordek

Rok 2014 w Małopolskiej Obronie Terytorialnej upłynął pod znakiem szkolenia unitarnego. W sumie, w zorganizowanych w Małopolsce szkoleniach tego typu (metodą weekendową), wzięło udział 66 osób. Niezależnie od tego podjęto starania w celu stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia kadry pododdziału.

W tej materii położono nacisk zwłaszcza na doskonalenie umiejętności ogniowych – w tym celu organizowano treningi i szkolenia średnio 2 razy w miesiącu.

Kadra uczestniczyła również w ćwiczeniach („Obrońca 2014” – Międzyrzecz, „Kompania w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym” – Ostrowiec Świętokrzyski), kursach (m.in. Kursie Rozpoznania Ogólnowojskowego w Mrozach, zaawansowanym Kursie Piechoty) i warsztatach (m.in. warsztatach ogniowych LPOT) centralnych, organizowanych przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.

Ponadto 3 osoby ukończyły kurs dowódczo – metodyczny i w nowym 2015 roku obejmą dowództwo nowo powstałych drużyn w plutonie szkolnym.

Pluton szkolny ostatecznie, pod koniec roku osiągnął stan osobowy 36 + 2, w związku z czym rozpocznie od stycznia 2015 roku 2 etap systemu szkolenia LPOT.