Mazowiecka ON: Wizytacja pełnomocnika MON ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych w Mazowieckiej Kompanii OT

21 stycznia 2015 Kordek

W dniu 17 stycznia 2015 roku zajęcia szkoleniowe Mazowieckiej Kompanii OT na podsiedleckim Gołoborzu wizytował gen. dyw. (rez.) prof. Bogusław Pacek, pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych. Generałowi towarzyszyli: członek jego zespołu płk Witold Gniecki oraz ppłk Krzysztof Krawczyk – d-ca Garnizonu Siedlce.

Kompania w składzie: 1 pluton z drużynami wystawionymi przez JS 1009 z Mińska Mazowieckiego (SJS), JS z Siedlec (SJS), 2 pluton wystawiony w całości przez ON.pl, pododdział GSR w tradycyjnie mieszanym składzie oraz Strzelecki Pluton Szkolny. Łącznie 95 ćwiczących osób. Zajęcia obejmowały strzelanie z kbk AK (dzięki wsparciu Tactical Team. 45), realizowano:
– strzelanie na celność (pl. szkolny),
– indywidualną reakcję na kontakt,
– indywidualną reakcję na kontakt ze zmianą kierunku działania,
– indywidualną reakcję na kontakt z zajęciem stanowiska strzeleckiego za zasłoną,
– strzelanie w ruchu do przodu,
– ćwiczenie uderzenia ogniowego oraz wejścia w strefę zasadzki (GSR),
– reakcję na kontakt (GSR),
– zerwanie kontaktu(GSR),
oraz działania taktyczne drużyny piechoty m.in. przejście podczas zrywania kontaktu łuskaniem australijskim do szybkiej zasadzki.

Pluton Szkolny realizował zajęcia wg własnego programu. Gen. Pacek wysoko ocenił działanie pododdziałów mazowieckiej OT, przedstawił również założenia dalszych działań MON w kierunku stworzenia formacji terytorialnych.

Na zakończenie ćwiczeń płk Witold Gniecki wraz z ppłk Krzysztofem Krawczykiem wręczyli ćwiczącym drobne upominki.