Lubuska ON: Wizytacja przedstawiciela Zespołu ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych w Lubuskiej OT

2 lutego 2015 Kordek

Lubuski Pluton Obrony Terytorialnej stał się trzecim oddziałem projektu LPOT poddanym wizytacji przedstawiciela Zespołu ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych. Dnia 31 stycznia 2015 r. od godzin porannych gościł na terenie Lubuskiej OT płk Witold Gniecki.

Z uwagi, że większość działań proobronnych na naszym terenie staram się koordynować z innymi działającymi tu grupami i organizacjami do wspólnego szkolenia zaprosiłem Jednostki Strzeleckie 4044 i 4046 Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej oraz klasę mundurową Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu. Organizacyjnie połączono siły Zarządu Powiatowego LOK w Międzyrzeczu, Rejonowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej oraz 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, szkolenie obserwowane i utrwalone zostało przez redaktorów Społecznościowego Portalu Ziemi Międzyrzeckiej.

Przedsięwzięcie rozpoczęliśmy krótką zbiórką całości na placu apelowym Zespołu Szkół, na której przywitaliśmy przedstawiciela Ministra Obrony oraz postawione zostały pierwsze zadania do przegrupowania. W czasie kiedy pododdziały wykonywały przegrupowanie na poligon „Wojciechowo” ich dowódcy wzięli udział w odprawie koordynującej oraz krótkim spotkaniu z Panem Pułkownikiem, podczas którego dowiedzieliśmy się o celach wizytacji ogólnopolskich oraz pracach jakie czynione są w Ministerstwie Obrony Narodowej pod kątem zacieśnienia i sformalizowania współpracy z organizacjami proobronnymi, a także planach budowy ogólnopolskiej federacji proobronnej. Mieliśmy wiele pytań jednak sprawa szkolenia postawiona została na pierwszym miejscu w związku z czym dowódcy pododdziałów udali się w rejony szkolenia natomiast wizytator odwiedził młodzież klas mundurowych, która miała okazje po raz pierwszy uczestniczyć w szkoleniu medycznym z zakresu pierwszej pomocy (BLS). Uczniowie usłyszeli słowa zachęcające do pracy na rzecz obronności, zachęcające przede wszystkim tych, którzy już teraz myślą o związaniu przyszłości z mundurem lub działalnością proobronną, na zakończenie obdarowani zostali drobnymi upominkami i życzeniami powodzenia na swojej drodze.

Całość cyklu taktycznego przeprowadzona została na pobliskim poligonie 17 WBZ gdzie zrealizowano następującą tematykę z podziałem na stopień zaawansowania uczestników:
– Weryfikacja zagadnień szkolenia podstawowego.
– Weryfikacja podstaw obchodzenia się z bronią (BLOS)
– Nauka działania na posterunku kontrolnym, przeszukiwanie osób i pojazdów.
– Szyki patrolowe drużyny.
– Planowanie zasadzki.
– Realizacja zasadzki przy dynamicznym oddziaływaniu przeciwnika.

Szkolenie realizowane było w czterech strefach oddalonych od siebie o kilkaset metrów, uczestniczyło w nim ogółem 47 osób, instruktorami byli dowódcy drużyn oraz wspierający ich aktywni żołnierze. Z uwagi, że o szkoleniu świadczy jakość jego prowadzenia nie realizowaliśmy żadnych elementów pokazowych.

Dowódca Lubuskiego Plutonu OT
mł. chor. rez. Jacek Klimanek

Foto:
– Kazimierz Czułup
– Społecznościowy Portal Ziemia Międzyrzecka
– archiwum 3 drużyny
– JS 4046 ZS „Strzelec” OSW