ON.pl w Sejmie: Poprzemy rozwiązania w budowie OT mające charakter systemowy

6 lutego 2015 Kordek

W dn. 5.02 nasi reprezentanci wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Obrony Narodowej ds. promocji społecznych inicjatyw proobronnych. Przedstawili działalność Stowarzyszenia ON.pl, zwłaszcza szkoleniową oraz omówili zasadnicze założenia, jakie musi spełnić budowany system OT, by był w stanie wzmocnić system obronny państwa. Zapraszamy do zapoznania się z relacją.

W dn. 5.02 reprezentanci ON.pl wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Obrony Narodowej ds. promocji społecznych inicjatyw proobronnych. Przybliżyli posłom oraz wiceministrowi ON Maciejowi Jankowskiemu działalność ON.pl, zwłaszcza szkoleniową. Zadanie to zrealizował Marek Mroszczyk, czyli wiceprezes ON.pl i szef szkolenia. Przedstawił uczestnikom podkomisji system szkolenia ON.pl oraz zaprezentował najważniejsze przedsięwzięcia szkoleniowe w roku 2014. Z przedstawioną prezentacją można zapoznać się TUTAJ.

Z kolei członek Zarządu ON.pl Anna Maria Siarkowska mówiła o granicznych wymogach, jakie musi spełnić system OT, by był sprawny i efektywny. Zaznaczyła, że cała działalność Stowarzyszenia ON.pl wynika z faktu, że ludzie weń zaangażowani poważnie traktują Art. 85 Konstytucji RP wskazujący, że obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Jednocześnie jednak podkreśliła, że po to, by działalność ON.pl i innych stowarzyszeń proobronnych nabrała wymiernego charakteru, który pozwoli wykorzystać je do wzmocnienia systemu obronnego państwa, koniecznym jest stworzenie przez państwo ram prawnych do realizacji obowiązku wynikającego z Art. 85 Konstytucji.

Następnie nasza reprezentantka przedstawiła zasadnicze założenia, jakie powinien spełnić nowotworzony system Obrony Terytorialnej. Jak powiedziała, system ten może mieć różny charakter, czego przykładem są różnorodne rozwiązania zastosowane w innych państwach w tym względzie. Podkreśliła jednak, że musi on zawsze spełniać dwa zasadnicze założenia: organizować ludzi na miejscu (wojskowa organizacja terytorialna) oraz być włączonym w system Sił Zbrojnych RP jako równorzędny – obok wojsk operacyjnych – komponent. Jednocześnie zaznaczyła, że ON.pl poprze z pewnością takie rozwiązania odnośnie budowy komponentu OT, które będą miały systemowy charakter.

Ze strony Obrona Narodowa.pl w posiedzeniu Podkomisji wzięła udział także sierż. Beata Noskowicz, dobrze znana wszystkim osobom, biorącym udział w naszych szkoleniach. Kol. Beata wsparła ekipę ON.pl od strony technicznej.

W posiedzeniu Podkomisji wzięli udział także przedstawiciele związków strzeleckich, Stowarzyszenia FIA oraz gen. Bogusław Pacek – Pełnomocnik Ministra ON ds. społecznych inicjatyw proobronnych i prof. Romuald Szeremietiew – Pełnomocnik Rektora AON ds. społecznych inicjatyw obronnych.

Dziękujemy Przewodniczącemu Podkomisji sejmowej Panu Posłowi Cezaremu Tomczykowi za zaproszenie i liczymy, że to dopiero początek owego „nowego otwarcia” organów rządowych na współpracę z organizacjami proobronnymi.

Źródło zdjęcia: Twitter.com/BoguslawPacek