Warsztaty rozpoznawcze GSR Jeleniowskie 2015

9 lutego 2015 Kordek

W dniach 23 – 25 stycznia 2015 r. w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich odbyły się kolejne warsztaty działań rozpoznawczych. Tym razem odbyły się pod egidą GSR ObronaNarodowa.pl, co przełożyło się na bardziej intensywne działania prowadzone w trudnym terenie i ekstremalnych warunkach pogodowych.

Pomysłodawcą ogólnej koncepcji działań był dr Paweł Makowiec z GSR ON.pl, autorem założeń szczegółowych oraz podstawowych dokumentów bojowych por. Małgorzata Mroszczyk. Poszczególne zadania przewidywały realizację celów typowych dla działań rozpoznawczych prowadzonych w czasie działań nieregularnych w warunkach hipotetycznego konfliktu pomiędzy państwami: MONDĄ i WISLANDIĄ. W ramach przygotowania do agresji, SZ MONDY rozpoczęły działania mające na celu destabilizację wewnętrzną WISLANDII, wykorzystując do tego operujące na terenie zaplecza grupy dywersyjno – rozpoznawcze. W celu przeciwdziałania tym zamiarom siły OT na terenie woj. podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego zostały postawione w stan gotowości bojowej i rozpoczęły monitorowanie wyznaczonych obszarów oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Rozkazy dla ćwiczących grup rozpoznawczych (na potrzeby ćwiczenia podporządkowane 4 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej) zostały skonstruowane tak, aby działać w terenie patrolowanym przez przeciwnika, który realizował własne zadania. Przyjęcie takiego wariantu taktycznego zwiększało wydatnie prawdopodobieństwo nawiązania kontaktu bojowego przez poszczególne pododdziały, zaś normy czasowe narzucone w rozkazach bojowych dodatkowo komplikowały wykonanie zadania. Niewiele czasu pozostawało na sen, a trudny teren, wymagające warunki pogodowe i realizacja większości zadań w warunkach nocnych wymuszały przemieszczanie się grup z wykorzystaniem istniejących szlaków komunikacyjnych, co groziło wejściem w zasadzkę przeciwnika.

W działaniach wzięło udział 5 drużyn rozpoznawczych, które realizowały zadania typowe dla działań rozpoznawczych, z realizacją następujących elementów szkolenia taktycznego:
a) posterunek obserwacyjny,
b) podsłuch,
c) punkt kontaktowy,
d) obserwacja obiektu stacjonarnego,
e) ubezpieczenie obiektu,
f) zasadzka,
g) baza patrolowa (pasywna).

Uczestnicy kolejne Zarządzenia Bojowe poznawali otwierając w oznaczonych godzinach koperty w tym kopertę przekazaną na punkcie kontaktowym przez pododdział będący pododdziałem przeciwnika.

Na szczególną uwagę zasługuje zasadzka rozwinięta w godzinach rannych 25 stycznia na drodze Jeleniów – Piórków, w celu zniszczenia przemieszczających się w rejon Jeleniowa pododdziałów CZERWONYCH. Zadanie zrealizowano w wariancie zasadzki „baited ambush”, w której 5 dr wykonała zasadzkę daleką (ogniową), zaś 1 dr uderzyła na wycofującego się przeciwnika w zasadzce bliskiej zorganizowanej 300 m dalej.

Działania zakończyły się około 12.00 w rejonie L. Jeleniów. W warsztatach wzięło udział 23 osoby (na zgłoszonych 32 uczestników), z różnych organizacji proobronnych („Strzelec”, SJS oraz ON.pl), dla których był to wymagający sprawdzian zarówno w przygotowaniu indywidualnym, jak i działaniu w warunkach zimowych.

Pewnym smaczkiem warsztatów było pojawienie się i działanie w rejonie ćwiczenia innych niezgłoszonych umundurowanych grup.