Ante Portas – czasopismo, które warto czytać

22 lutego 2015 Kordek

Czytelnikom portalu ObronaNarodowa.pl polecamy lekturę czasopisma „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”. To pismo recenzowane, wydawane przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na łamach „Ante Portas” zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w aspekcie militarnym, politycznym.

Warto zaznaczyć, że środowisko skupione wokół czasopisma planuje wydanie numeru tematycznego poświęconego Obronie Terytorialnej. Jesteśmy tego bardzo ciekawi, zwłaszcza że w Radzie Naukowej przy „Ante Portas” zasiada m.in. b. wiceminister obrony narodowej prof. Romuald Szeremietiew, zaś jednym z publikujących tu autorów jest prof. Ryszard Jakubczak, jeden z najważniejszych naukowców zajmujących się systemem Obrony Terytorialnej.

Archiwalne numery czasopisma, będącego dotychczas rocznikiem zaś obecnie – półrocznikiem, znaleźć można tutaj: Anteportas.pl