LPON: Kurs Łączności LPOT – poziom podstawowy

19 marca 2015 Kordek

Od kwietnia 2015 roku rusza kurs łączności dla pododdziałów LPOT. Kurs odbędzie się w II etapach: pierwszym e-learningowym i drugim praktycznym realizowanym w ramach ćwiczenia „Obrońca 2015”.

Celem kursu jest:
1. wyłonienie osób odpowiedzialnych za łączność na szczeblu pododdziałów
2. przekazanie im wiedzy teoretycznej i praktycznej z zamysłem ich dalszego funkcjonowania jako „instruktorów wewnętrznych” w pododdziałach
3. ujednolicenie poziomu wiedzy do podstawowych zasad obowiązujących w wojsku z podziałem na:
a) Radiooperatorów w pododdziałach.
b) Radiooperatorów w sztabie.
4. wprowadzenie zakresu obowiązków radiooperatora.

Kierownikiem kursu jest mł. chor. rez. Jacek Klimanek – dowódcą lubuskiej OT, podoficer WP z 20 letnim okresem służby, w czasie której zajmował stanowiska od zwiadowcy-radiotelgrafisty do dowódcy plutonu. Posiadane specjalności to m. in. zwiadowca- radiotelegrafista, operator środków łączności, skoczek spadochronowy, instruktor strzelectwa. Brał udział min. w obronie City Hall w czasie bitwy o Karbalę w ramach operacji Iron Saber (II Zmiana PKW).

Kurs przeznaczony dla uczestników projektu szkoleniowego LPOT.