Lubuska ON: Lubuska OT – rekrutacja Wiosna 2015

23 marca 2015 Kordek

Lubuski Pluton OT po raz pierwszy przystępuje do rekrutacji o charakterze otwartym. Wszystkie osoby zainteresowane działaniami na rzecz poprawienia świadomości społecznej, a przede wszystkim na rzecz obronności kraju zapraszamy do kontaktu. Szczegóły w rozszerzeniu.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres lubuska@obronanarodowa.pl, pierwsze spotkanie rekrutacyjne zaplanowane jest w pierwszej połowie kwietnia w zależności od ilości osób zainteresowanych. Miejsce – Międzyrzecz, Zespół Szkół Budowlanych im. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Marcinkowskiego 26.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty bez elementów szkolenia, rozmowa i wymiana informacji oraz zapoznanie z charakterem działania organizacji i aktywnością w projekcie LPOT, to pierwsza rzecz na drodze do wspólnego działania.

Zapraszam do kontaktu – dowódca Lubuskiego Plutonu OT, Jacek Klimanek
(do kontaktu proszę używać jednego adresu e-mail, co znacznie ułatwi identyfikację osób)