SONDA 2015

28 marca 2015 Kordek

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zaprasza na szkolenie w ramach Szkoły Niższych Dowódców SONDA w dniach 25-26 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA NA TEMAT SZKOŁY NIŻSZYCH DOWÓDCÓW (SONDA)
KRAKÓW 2015

Termin: 25-26.04.2015 r.
Rozpoczęcie: godz. 10.00. 25.04.2015
Zakończenie: godz. 13.00 26.04.2015
Miejsce: Kraków
1) sobota Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”; ul. Wita Stwosza 12, sala konferencyjna, I piętro, na prawo po wyjściu po schodach.
2) Nocleg i niedziela Strzelnica Pasternik ul. Pasternik 128 (należy zabrać karimatę i śpiwór, dostęp do prądu i bieżącej wody, toalety)

Kierownik ćwiczenia: Grzegorz Matyasik
g.matyasik@obronanarodowa.pl, tel. 600 43 80 20
Organizator: ObronaNanrodowa.pl

Ilość miejsc: 30
Koszt: 40 zł.
Organizator zapewnia:
– bazę noclegową (z węzłem sanitarnym) wraz z salą do przeprowadzenia wykładów teoretycznych i prezentacji,
– środki pozoracji,
– przygotowanie materiałów dydaktycznych (płyta CD/ konspekty) dla każdej jednostki po zakończeniu kursu.

Cel: Przeszkolenie kadry dowódczej organizacji proobronnych w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć ogólnowojskowych/ w organizacji proobronnej oraz w zakresie dowodzenia pododdziałem w walce.
Kurs dedykowany jest dla osób funkcyjnych –dowódców drużyn, dowódców plutonów z organizacji proobronnych – którzy będą brali udział w ćwiczeniu „Kompania w ……… terenie zabudowanym” oraz dla osób które pełnią funkcję dowódców drużyn (plutonu) w organizacjach proobronnych lub do pełnienia tej funkcji są przeznaczeni,
Warunkiem pozytywnego zakwalifikowania do Kursu jest ukończone szkolenie podstawowe (unitarne), mile widziany ukończony Kurs Piechoty lub co najmniej rozpoczęte szkolenie na II poziomie systemu szkolenia LPOT.
Uwaga: szkolenie tylko dla osób pełnoletnich

Zgłoszenia do dnia 10.04.2015 r. przyjmuje organizator na adres:
cwiczenie@obronanarodowa.pl
W zgłoszeniu proszę podać kolejności:
1. imię nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. organizację/nazwę grupy/oddziału/ Jednostki
4. datę i miejsce ukończenia szkolenia podstawowego (unitarnego) i Kursu Piechoty

Do zgłoszenia potrzebne jest potwierdzenie w postaci wpłaty w kwocie 40 zł na konto o numerze: 36 1020 5226 0000 6102 0386 6092 ObronaNarodowa.pl
Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej w tytule przelewu „, włata na cele statutowe”.

O zakwalifikowaniu się na kurs poinformujemy mailowo do dnia 13.04.2015 r.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Dzień pierwszy – cześć teoretyczna i– szkoleniowa. Dzień drugi – cześć praktyczna.

PRZEBIEG SZKOLENIA.
W pierwszy dzień szkolenia odbędą się wykłady teoretyczne obejmujące min. zagadnienia związane z następującymi zagadnieniami:
1. Proces dowodzenia – wykonanie zarządzenia przygotowawczego, szkicu, rozkazu bojowego, zarządzenia bojowego.
2. Metodyka prowadzenia zajęć -zasady wykonywania planu pracy i planu konspektu, zasady prowadzenia zajęć taktycznych.
3. Orientowanie topograficzne i zasady nawigacji podczas dowodzenia.
4. Zasady prowadzenie łączności podczas dowodzenia.
5. Zabezpieczenie bojowe w procesie dowodzenia.
Dzień drugi to zajęcia na poligonie w formie realizacji zadań aplikacyjnych.

7. WYPOSAŻNIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA.
Na czas Ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,
– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,
– zasobnik (plecak zielony, lub w kamuflażu),
– śpiwór i karimatę,
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,
– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,
– prowiant suchy według osobistych potrzeb,
– przybory do pisania i rysowania,
– łopatkę piechoty,
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,
– okulary ochronne/gogle – obowiązkowo
– ochronniki słuchu
– ubezpieczenie indywidualne NW