LPON: Skrócony kurs dla Dowódców LPOT

8 kwietnia 2015 Kordek

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie dla przyszłych dowódców OT w ramach projektu szkoleniowego Lekka Piechota Obrony Terytorialnej. Szczegóły w rozszerzeniu.

1. celem kursu jest wyszkolenie osób, które założą pododdziały LPOT w województwach, w których takie pododdziały obecnie nie działają

2. kurs realizowany jest metodą weekendową (sobota od godziny 8.00 do niedzieli godziny 13.00).

3. kurs obejmuje 10 weekendów (w tym 3 weryfikacje umiejętności)

4. obejmuje nauczenie zagadnień objętych systemem szkolenia LPOT do II etapu włącznie (poziom drużyny lekkiej piechoty) oraz kurs dowódczo-metodyczny (wyszkolenie indywidualne, standardowe procedury operacyjne sekcji oraz drużyny lekkiej piechoty w walce i w patrolu w różnych środowiskach walki, wyszkolenie ogniowe).

5. wymagane jest zgromadzenie następującego wyposażenia na poziomie unitarnym (termin zgromadzenia poszczególnych elementów określa kierownik szkolenia)
a. mundur w maskowaniu pantera
b. hełm
c. beret OT
d. kapelusz w maskowaniu pantera
e. buty za kostkę typu wojskowego
f. oporządzenie umożliwiające przenoszenie co najmniej 6 magazynków i 2 granatów oraz worek zrzutowy
g. kbk AKM/AKMS sportowy lub bojowy, kbk AKM/AKMS pozbawionego cech użytkowych
h. rękawiczki taktyczne
i. maska p-gaz
j. saperka
k. kombinezon przeciwchemiczny

6. kurs będzie realizowany niezależnie od siebie w następujących miejscach i datach:
a. województwo małopolskie – Kraków – od sierpnia 2015 r. (spotkanie rekrutacyjne 11.04.2015 r.)
b. województwo opolskie – Opole – od września 2015
c. województwo podkarpackie – Tarnobrzeg – od maja 2015 (terminy pierwszych szkoleń 01-02.05.2015, 30-31.05.2015, 20-21.06.2015)
d. województwo pomorskie – Gdynia – informacje zostaną podane w maju 2015
e. województwo lubuskie – Międzyrzecz – od maja 2015 (możliwe szkolenie na poziomie unitarnym, dalsze szkolenie będzie można kontynuować w innym województwie)

7. ze względów technicznych kurs może być realizowany łącznie z bieżącym szkoleniem w pododdziale w danym województwie

8. do uczestniczenia w projekcie wymagane jest członkostwo w Stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl

9. procedura zgłoszeń:
a. wyślij wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej
b. po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków, wyślij na adres rekrutacja.lpot@obronanarodowa.pl maila o chęci przystąpienia do kursu zawierającego:
1) adres mailowy
2) imię i nazwisko
3) wiek
4) wykonywany zawód
5) miejscowość, gminę i powiat, województwo w którym mieszkasz
6) inne informacje, które uznasz za istotne (np. uprawnienia instruktorskie, doświadczenie wojskowe lub w organizacjach paramilitarnych itp.)
7) informację, kiedy wysłałeś wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej
8) województwo w którym chcesz odbyć kurs (małopolskie, opolskie, pomorskie, podkarpackie, lubuskie)