Małopolska ON: Kwiecień 2015 w Małopolskiej OT

2 maja 2015 Kordek

Kwiecień w Małopolskiej OT minął pod znakiem przygotowania do organizacji szkolenia unitarnego.

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w Muzeum Armii Krajowej im. Generała EmilaFieldorfa „Nila” odbyło się spotkanie organizacyjne skierowane do członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, chcących przystąpić do Małopolskiej OT. W spotkaniu wzięło udział 46 nowych rekrutów, głównie z m. Kraków i powiatu tatrzańskiego. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia konieczności powołania WOT jako komponentu SZ RP. Następnie zapoznano obecnych z działalnością StowarzyszeniaObronaNarodowa.pl, projektem LPOT oraz programem i organizacją szkolenia w województwie. Główną część spotkania poświęcono prezentacji wyposażenia obligatoryjnego i fakultatywnego. Spotkanie zakończyła prelekcja na temat rodzajów pozwolenia na broń, kosztów i warunków ich uzyskania.

W dniach 25-26 kwietnia 2015 r. zabezpieczaliśmy od strony organizacyjnej, a także częściowo instruktorskiej, szkolenie z zakresu kursów ogólnodostępnych Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – kurs SONDA. Kierownikiem kursu, i zarazem głównym instruktorem, był Prezes Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – ppor. rez. Grzegorz Matyasik. Część teoretyczna kursu odbyła się w Muzeum Armii Krajowej, które jak zwykle zapewniło nam nieodpłatnie dostęp do infrastruktury na najwyższym poziomie. Wykorzystując dostępne multimedia przeprowadzono wykłady obejmujące następujące zagadnienia: zasady dowodzenia, w tym podstawy procesu dowodzenia, zasady sporządzania dokumentacji bojowej i zasady sporządzania szkiców, znaki taktyczne NATO, dowodzenie pododdziałem w walce, zasady orientowania topograficznego podczas dowodzenia oraz przeprowadzanie ćwiczenia przygotowawczego. Następnie w oparciu o salę udostępnioną przez Strzelnicę Pasternik przeprowadzono wykład z metodyki prowadzenia i organizowania zajęć taktycznych. Wykład był podsumowaniem zagadnień realizowanych przed kursem w formie e-learningowej. W godzinach popołudniowych odbyła się na poligonie Pasternik – kursanci przeprowadzali zajęcia na punktach nauczania, wg. wcześniej przygotowanych przez siebie planów pracy instruktora na punkcie.Wieczorem szkoleni zostali zapoznani z meldunkiem Call For Fire, oraz poznali podstawy zabezpieczenia bojowego. Następnie kursanci uczyli się stawiać zadania poprzez wydanie zarządzenia przygotowawczego, rozkazu bojowego i zarządzenia bojowego oraz tworzyli szkice działania. Noc minęła na planowaniu. Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od wykładu zasad organizacji i prowadzenie szkolenia ogniowego. Następnie realizowano ćwiczenie aplikacyjne związane z dowodzeniem pododdziałem w walce występując w roli dowódców plutonu i dowódców drużyn. Zagadnienia realizowane na Kursie bardzo dobrze wkomponowały się w realizowany w pododdziale II etap systemu szkolenia LPOT. W kursie wzięło udział 15 osób z Małopolskiej OT, w tym 2 w charakterze instruktorów.

W ciągu całego miesiąca kadra pododdziału doskonaliła umiejętności z zakresu wyszkolenia ogniowego na zajęciach realizowanych metodą popołudniową w czwartki.