Małopolska ON: Małopolska OT: „unitarka 2015 – KRAKÓW” – zapisy

4 maja 2015 Kordek

Wszystkie osoby chcące wstąpić do Małopolskiej OT zapraszamy na szkolenie unitarne realizowane metodą weekendową.

Zaliczenie szkolenia unitarnego jest warunkiem przyjęcia do Małopolskiej OT. Szkolenie obejmuje dwa weekendy szkoleniowe oraz jeden weryfikujący zdobyte umiejętności. Ze względu na natężenie zajęć konieczne będzie również samokształcenie w formie e-learningu (materiały dostępne po przyjęciu na szkolenie unitarne). Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zgromadzenie niezbędnego wyposażenia (lista poniżej).

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami o Małopolskiej OT dostępnymi na stronie www.malopolska.obronanarodowa.pl

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

SOBOTA – 8.00 do 22.00
NIEDZIELA 7.00 do 13.00

Możliwość noclegu, po uprzednim zgłoszeniu w nocy z piątku na sobotę i sobotę na niedzielę. Potrzebne własny śpiwór oraz karimata (zapewniamy pomieszczenie, dostęp do toalety, prądu i bieżącej wody).

II. TERMINY ZAJĘĆ

Pierwsze zajęcia – 11/12.07.2015
Drugie zajęcia – 8/9.08.2015
Trzecie zajęcia – 12/13.09.2015

III. MIEJSCE ZAJĘĆ

Kraków – strzelnica i GOSz Pasternik.

IV. TEMATYKA ZAJĘĆ

1. poruszanie się na polu walki
2. wprowadzenie do patrolowania
3. strzelanie na celność z kbk AKM
4. podstawy musztry indywidualnej i zespołowej
5. wprowadzenie do survivalu militarnego
6. wykonywanie okopu indywidualnego
7. wprowadzenie do terenoznawstwa
8. podstawy łączności
9. zakładanie maski pgaz i kombinezonu przeciwchemicznego

V. NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE

a. mundur w maskowaniu pantera
b. hełm
c. beret OT
d. kapelusz w maskowaniu pantera
e. buty za kostkę typu wojskowego
f. oporządzenie umożliwiające przenoszenie co najmniej 6 magazynków i 2 granatów oraz worek zrzutowy
g. replika kbk AKM (optymalnie kbk AKM pozbawiony cech użytkowych, tzw. deko)
h. rękawiczki taktyczne
i. maska p-gaz (może być na 2 zajęcia)
j. saperka (może być na 2 zajęcia)
k. kombinezon przeciwchemiczny (może być na 2 zajęcia)
l. farbki maskujące do twarzy
m. busola (może być na 2 zajęcia)

Osoby bez wymaganego wyposażenia nie zostaną dopuszczone do zajęć. Szczegółowe rekomendacje odnośnie wyposażenia dostępne po przyjęciu w poczet Stowarzyszenia.

VI. KOSZT ZAJĘĆ
Zajęcia są nieodpłatne w tym sensie, że instruktorzy działają społecznie. Natomiast trzeba pokryć koszty obiektu, ubezpieczenia NNW itd. (około 25 zł od osoby), a osoby bez własnej broni również amunicji (około 50 zł).

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do dnia 31 maja 2015 r. Obowiązuje limit osób, przy czym większość miejsc jest już zarezerwowanych. Szkolenie wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Obronanarodowa.pl. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru kandydatów wg własnego uznania. W szczególności bierzemy pod uwagę: fakt posiadania własnej broni, zgromadzenie całości wymaganego wyposażenia, posiadanie kbk AKM pcu (w braku broni), , wiek 25+.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
a) wysłanie maila na adres rekrutacja.malopolska@obronanarodowa.pl zatytułowanego „unitarka 2015 Kraków” zawierającego następujące dane:
a. adres mailowy
b. imię i nazwisko
c. wiek
d. wykonywany zawód
e. gminę i powiat w którym mieszkasz
f. inne informacje, które uznasz za istotne (np. uprawnienia instruktorskie, doświadczenie wojskowe lub w organizacjach paramilitarnych itp.)
g. podpisany skan oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i szkolenia oraz że przedstawione informacje są prawdziwe
h. informację, kiedy wysłałeś wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej
b) na początku czerwca 2015 roku odeślemy informację o fakcie przyjęcia na szkolenie unitarne lub o nie przyjęciu na unitarkę