Małopolska ON: Maj 2015 w Małopolskiej OT

7 maja 2015 Kordek

Maj był bardzo intensywnym miesiącem w Małopolskiej OT. Poza szkoleniem na poziomie drużyny, prowadzona była rekrutacja do pododdziałów na Podhalu, w Gorlicach i Krakowie. W ramach promocji idei obrony terytorialnej i Stowarzyszenia, Małopolska Obrona Terytorialna prezentowała swoją działalność podczas Nocy Muzeów.

Noc Muzeów w Krakowie 15.05.2015 r.

W imprezie MlpOT brała udział na zaproszenie Dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. Fieldorfa „Nila”. Na placu przed muzeum członkowie pododdziału zaprezentowali pokaz pn. „Działania przeciwdywersyjne obrony terytorialnej”, a w środku prowadzili stoisko, na którym można było m.in. przymierzyć i zobaczyć używane przez nas uzbrojenie i wyposażenie. Rozdawano też materiały promocyjne: wpinki i kalendarze akcji Odbudujmy AK!, raporty z działalności Stowarzyszenia, ulotki o Stowarzyszeniu oraz o naszym lokalnym pododdziale. Ponadto na projektorze udostępnionym przez Muzeum wyświetlane były filmy ze szkoleń. W pokazie, w roli dywersantów, udział wzięli instruktorzy systemu Zenith-9. Broń i amunicję do pokazu oraz ekspozycję broni historycznej udostępniła firma Rosomak Szkolenia Taktyczne. Zapraszamy do obejrzenia filmu z pokazu.

https://www.youtube.com/embed/VBJphShzlDk

Kraków – IV zajęcia szkolenia na poziomie drużyny

W dniach 23 – 24 maja odbyły się czwarte zajęcia II etapu szkolenia LPOT. Tematem części taktycznej były SOPy drużyny lekkiej piechoty w walce. Zajęcia rozpoczęto od powtórki dotychczas ćwiczonych SOPów, a następnie nauczano nowych zagadnień, a to reakcji na kontakt w trakcie przekraczania terenu niebezpiecznego linearnego i obszarowego. Wieczorem nauczano „na sucho” kolejnego elementu z technik posługiwania się kbk AKM – „krojenia”, z kbk w prawej i lewej ręce., który to element rano został „odstrzelany” (poniżej krótka migawka). W czasie wolnym, doskonalono przygotowanie absolwentów SONDy, do poprowadzenia szkolenia unitarnego w lipcu.

https://www.youtube.com/embed/JkEgEweQbg4
W ciągu całego miesiąca kadra pododdziału doskonaliła umiejętności z zakresu wyszkolenia ogniowego na zajęciach realizowanych metodą popołudniową w czwartki.

Podhale – I zajęcia kursu unitarnego

Dnia 30 maja w Czarnym Dunajcu odbyły się pierwsze zajęcia kursu unitarnego prowadzonego przez członków MlpOT na Podhalu, metodą weekendową. Obejmowały one następujące zagadnienia:
– podstawy musztry,
– omówienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią (BLOS),
– podstawowe dane techniczno – taktyczne, budowa i obsługa kbk AKM,
– sposoby poruszania się na polu walki,
– podstawowe znaki patrolowe i szyki sekcji lekkiej piechoty.
Wykorzystane zostały środki pozoracji pola walki. Podkreślić należy wysoki poziom sprawności fizycznej ćwiczących oraz ich duże zaangażowanie w wykonywanie poleceń instruktorów.

Gorlice – spotkanie informacyjno – rekrutacyjne

Spotkanie odbyło się w niedzielę 31 maja o godzinie 16:30 na strzelnicy LOK w Gorlicach. Wzięło w nim udział blisko 40 uczestników, na listę chętnych do działania w MlpOT wpisało się 16 osób. Na spotkaniu została omówione następujące zagadnienia:
– stan obronności Polski i potrzeba stworzenia OT, koncepcja OT Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl,
– działalność Stowarzyszenia, struktura plutonu, organizacja szkolenia,
– wyposażenia członka plutonu lekkiej piechoty obrony terytorialnej.
Samo spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych mediów jak i mieszkańców miasta.