Małopolska ON: Małopolska OT: „unitarka 2015 PODHALE” – zapisy

9 maja 2015 Kordek

Wszystkie osoby z południowej Małopolski, zwłaszcza zamieszkałe w powiatach tatrzańskim i nowotarskim, chcące wstąpić do Małopolskiej OT, zapraszamy na szkolenie unitarne realizowane metodą weekendową. Szkolenie będzie przebiegało równolegle do unitarki w Krakowie .

Zaliczenie szkolenia unitarnego jest warunkiem przyjęcia do Małopolskiej OT. Szkolenie obejmuje cztery soboty szkoleniowe oraz jeden weekend weryfikujący zdobyte umiejętności w Krakowie. Ze względu na natężenie zajęć konieczne będzie również samokształcenie w formie e-learningu (materiały dostępne po przyjęciu na szkolenie unitarne). Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zgromadzenie niezbędnego wyposażenia (lista poniżej).

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami o Małopolskiej OT dostępnymi na stronie www.malopolska.obronanarodowa.pl

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia realizowane będą w SOBOTY – od 8.00 do 21.00

II. TERMINY ZAJĘĆ

Pierwsze zajęcia – 30.05.2015
Drugie zajęcia – 13.06.2015
Trzecie zajęcia – 18.07.2015
Czwarte zajęcia- 08.08.2015
Piąte zajęcia (weryfikacja) 12/13.09.2015

III. MIEJSCE ZAJĘĆ

Czarny Dunajec (szczegóły dla zainteresowanych)

IV. TEMATYKA ZAJĘĆ

1. poruszanie się na polu walki
2. wprowadzenie do patrolowania
3. strzelanie na celność z kbk AKM
4. podstawy musztry indywidualnej i zespołowej
5. wprowadzenie do survivalu militarnego
6. wykonywanie okopu indywidualnego
7. wprowadzenie do terenoznawstwa
8. podstawy łączności
9. zakładanie maski pgaz i kombinezonu przeciwchemicznego

V. NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE

a. mundur w maskowaniu pantera
b. hełm
c. beret OT
d. kapelusz w maskowaniu pantera
e. buty za kostkę typu wojskowego
f. oporządzenie umożliwiające przenoszenie co najmniej 6 magazynków i 2 granatów oraz worek zrzutowy
g. replika kbk AKM (optymalnie kbk AKM pozbawiony cech użytkowych, tzw. deko)
h. rękawiczki taktyczne
i. maska p-gaz (może być na 2 zajęcia)
j. saperka (może być na 2 zajęcia)
k. kombinezon przeciwchemiczny (może być na 2 zajęcia)
l. farbki maskujące do twarzy
m. busola (może być na 2 zajęcia)

Osoby bez wymaganego wyposażenia nie zostaną dopuszczone do zajęć. Szczegółowe rekomendacje odnośnie wyposażenia na forum wewnętrznym (patrz ZGŁOSZENIA).

VI. KOSZT ZAJĘĆ
Zajęcia są nieodpłatne w tym sensie, że instruktorzy działają społecznie. Natomiast trzeba pokryć ewentualne koszty (dotyczy to szczególnie wykonywania strzelań): obiektu, ubezpieczenia NNW itd. (około 25 zł od osoby), a osoby bez własnej broni również amunicji (około 50 zł)

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do dnia 17 maja 2015 r. Szkolenie wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Obronanarodowa.pl. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru kandydatów wg własnego uznania. W szczególności bierzemy pod uwagę: fakt posiadania własnej broni, zgromadzenie całości wymaganego wyposażenia, posiadanie kbk AKM pcu (w braku broni), , wiek 25+.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
a) wysłanie maila na adres rekrutacja.malopolska@obronanarodowa.pl zatytułowanego „Unitarka Podhale 2015 ” zawierającego następujące dane:
a. adres mailowy
b. imię i nazwisko
c. wiek
d. wykonywany zawód
e. gminę i powiat w którym mieszkasz
f. inne informacje, które uznasz za istotne (np. uprawnienia instruktorskie, doświadczenie wojskowe lub w organizacjach paramilitarnych itp.)
g. podpisany skan oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i szkolenia oraz że przedstawione informacje są prawdziwe
h. informację, kiedy wysłałeś wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej

b) do dnia 21 maja 2015 roku odeślemy informację o fakcie przyjęcia na szkolenie unitarne lub o nie przyjęciu na unitarkę