Nowe władze Stowarzyszenia i zmiany w Statucie zarejestrowane!

14 maja 2015 Kordek

Z ogromną radością Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl informuje, iż w dniu 6 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, a także wszystkie zmiany w Statucie uchwalone w trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w Warszawie w dniu 23 listopada 2014 roku.