Kurs Walki w Mieście (poligon) – zapisy

23 maja 2015 Kordek

W dniach 13 – 14 czerwca 2015 r. odbędzie się szkolenie poligonowe KWM, edycja 2015. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na tegoroczną część poligonową Kursu Walki w Mieście. Szczegóły w rozszerzeniu.

Uwaga: W zajęciach poligonowych mogą uczestniczyć absolwenci seminarium KWM, lub poprzednich edycji KWM. Zgłoszenia na poligon należy wysyłać na adres mailowy: js4008szkolenia@gmail.com do dnia 4 czerwca 2015 r. O kolejności zgłoszeń decyduje data zaksięgowania zaliczki na szkolenie.

Organizator:
Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl
Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec”
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź

Termin szkolenia: 13 czerwca godzina 10.00 – 14 czerwca godzina 12.00
Zapewniamy możliwość noclegu w piątek 12 czerwca

Miejsce szkolenia: Piekary k. Piątku(kompleks przemysłowy)

Opłata:
– 75,00 złotych
lub
– 55,00 złotych dla uczestników seminarium KWM 2015
– 40,00 złotych dla osób, które przyjadą do południa w piątek 13 czerwca i wykonają proste prace fizyczne

Zaliczkę w kwocie 35,00 złotych należy wpłacić do dnia 4 czerwca na rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź
KRS: 0000464192
BGŻ: 87 2030 0045 1110 0000 0273 4230
Tytułem: „Darowizna na cel statutowy – poligon KWM – imię i nazwisko”
Wraz ze zgłoszeniem uczestnik akceptuje regulamin szkoleń.

Wyżywienie: we własnym zakresie.

Organizatorzy zabezpieczają:
a) środki dydaktyczne i pozoracji pola walki,
b) zabezpieczenie BHP
c) kadręą szkoleniową
d) zabezpieczenie medyczne
e) polowe warunki noclegu (pod dachem w nieogrzewanym budynku)

Organizator nie zapewnia:
a) prysznica
b) łóżek

UWAGA:

1. Na okres szkolenia należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od następstw NNW. Należy je okazać przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Osoby niepełnoletnie mają przywieźć oświadczenie o zezwoleniu rodziców na szkolenie,

Sprzęt obowiązkowy:
– Śpiwór / karimata
– Żywność na 2 dni
– Kamizelka taktyczna
– Hełm
– Łopatka piechoty
– Ochrona stawów (minimum nakolanniki)
– Okulary ochronne
– Ochronniki słuchu (np. zatyczki taktyczne)
– Atrapa broni długiej i krótkiej
– Mundur
– Zeszyt i przybory do pisania

Szkolenie obejmuje zagadnienia:
– Przemieszczanie sią żołnierzy na polu walki (teren zurbanizowany).
– Wejścia do budynków.
– Fortyfikacja budynków.
– Walka w pomieszczeniach (program podstawowy).
– Planowanie działań w mieście (rozkaz bojowy).
– Natarcie w terenie zabudowanym (ćwiczenie taktyczne).