Opolska ON: Opolska Obrona Terytorialna – Unitarka 2015 – rekrutacja

31 maja 2015 Kordek

Wszystkie osoby chcące wstąpić do Opolskiej OT zapraszamy na szkolenie unitarne realizowane metodą weekendową.

Zaliczenie szkolenia unitarnego jest warunkiem przyjęcia do Opolskiej OT. Szkolenie obejmuje trzy weekendy szkoleniowe oraz jeden weryfikujący zdobyte umiejętności. Ze względu na natężenie zajęć konieczne będzie również samokształcenie w formie e-learningu (materiały dostępne po przyjęciu na szkolenie unitarne).
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest:
1. Członkostwo w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz opłacenie składki członkowskiej (możliwe przystąpienie po spotkaniu organizacyjnym, jednak nie później niż do pierwszych zajęć), procedura:
2. Dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego),
3. Wiek minimum 18 lat (preferowane osoby 25+),
4. Pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej i stawienie się na spotkanie organizacyjne w ostatni weekend czerwca (dokładny termin i miejsce zostanie podane mailowo w przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury),
5. Zgromadzenie niezbędnego wyposażenia do zajęć (lista poniżej).
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi systemu szkolenia LPOT:

I. ORGANIZACJA I MIEJSCE ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w jeden weekend w miesiącu – w sobotę od godzin porannych do popołudnia w niedzielę – i potrwają od września do grudnia (łącznie 4 weekendy) . Miejsce – okolice Opola lub Kedzierzyna-Koźla. Część zajęć odbędzie się z noclegiem w terenie przygodnym – wymagany własny śpiwór i karimata.
II. TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Taktyka – taktyka indywidualna oraz podstawy taktyki drużyny lekkiej piechoty
2. Szkolenie ogniowe – bronioznawstwo i strzelania z broni strzeleckiej (7,62 mm kbk AKM),
4. Regulaminy – podstawy musztry indywidualnej i zespołowej,
5. SERE – wprowadzenie do survivalu militarnego,
6. Szkolenie sapersko – inżynieryjne – podstawy inżynieryjnego zabezpieczenia pola walki,
7. Terenoznawstwo – zasady orientacji topograficznej oraz wykonywanie marszu na orientację,
8. Łączność – zasady prowadzenia korespondencji i nawiązywania łączności radiowej,
9. OPBMR – stosowanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami.
III. NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE
Umundurowanie:
a. beret ON.pl
b. mundur w maskowaniu wz.93 pantera leśna
c. czapka polarowa
d. kapelusz w maskowaniu wz.93 pantera leśna
e. buty za kostkę typu wojskowego
f. rękawiczki taktyczne
Uzbrojenie:
g. oporządzenie taktyczne
h. atrapa/broń szkolna/broń palna kbk AKM
i. hełm z pokrowcem w maskowaniu wz.93 pantera leśna
j. maska przeciwgazowa
k. łopatka piechoty
l. kombinezon przeciwchemiczny
m. busola
Bytowanie:
n. plecak patrolowy
o. karimata
p. śpiwór
r. manierka z kubkiem
s. farbki do maskowania
Szczegółowe rekomendacje odnośnie wyposażenia oraz dopuszczalne terminy zakupu poszczególnych jego elementów omówione zostaną na spotkaniu organizacyjnym oraz będą dostępne po przyjęciu w poczet Stowarzyszenia.
UWAGA! Osoby bez wymaganego wyposażenia nie zostaną dopuszczone do zajęć.

IV. KOSZT ZAJĘĆ
Zajęcia są nieodpłatne w tym sensie, że instruktorzy działają społecznie. Natomiast konieczne jest pokrycie kosztów obiektu, zabezpieczenia materiałowego, a osoby bez własnej broni palnej również amunicji – koszt jednych zajęć może się wahać od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do dnia 20 czerwca 2015 r. Ze względu na możliwości organizacyjne tegorocznego naboru – obowiązuje wąski limit osób. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru kandydatów według własnego uznania oraz wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, po otrzymaniu wystarczającej liczby zgłoszeń. W szczególności bierzemy pod uwagę: udokumentowane członkostwo w ON.pl, wiek 25+, posiadanie własnej broni palnej, doświadczenie wojskowe lub inne przydatne ze względu na naszą działalność.
PROCEDURA ZGŁOSZEŃ
1) Wyślij na nasz adres: opolska@obronanarodowa.pl maila zatytułowanego „Zgłoszenie unitarka 2015” zawierającego następujące dane:
a. adres mailowy
b. imię i nazwisko
c. wiek
d. wykonywany zawód
e. gminę i powiat w którym mieszkasz
f. inne informacje, które uznasz za istotne (np. uprawnienia instruktorskie, doświadczenie wojskowe lub w organizacjach paramilitarnych, inne niekoniecznie związane ze szkoleniem ogólnowojskowym itp.)
g. jeżeli jesteś już członkiem lub wysłałeś wniosek – datę wysłania wniosku o przyjęcie w poczet członków ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz potwierdzenie uiszczenia składki członkowskiej. Jeżeli przed wysłaniem zgłoszenia chcesz przystąpić do stowarzyszenia, zapoznaj się z procedurą:
h. umieść klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji i uczestniczenia w projekcie LPOT Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.”
2) 21 czerwca 2015 roku do godziny 22.00 odeślemy informację o przyjęciu na szkolenie unitarne oraz o terminie i miejscu spotkania organizacyjnego lub o odrzuceniu kandydatury w tegorocznym naborze.
3) Udaj się w ostatni weekend czerwca na spotkanie organizacyjne i podejmij decyzję!