„Obrońca 2015” – ćwiczenie koncepcyjne organizacji proobronnych – relacja

21 czerwca 2015 Kordek

W dniach 13 – 14 czerwca 2015 roku na terenie gminy Międzyrzecz wraz z centralną zabudową miasta odbyło się ćwiczenie koncepcyjne „Obrońca 2015” przygotowane przez Lubuski Pluton OT oraz wsparte jednostkami organizacyjnymi samorządu gminnego i wojewódzkiego, a także wybranymi rodzajami służb mundurowych. Współudział w ćwiczeniu miały również jednostki strzeleckie Związku Strzeleckiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW, a także grupy paramilitarne.

Największego wsparcia zarówno materiałowego jak i merytorycznego udzieliła 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana wydzielając do ćwiczenia 1kpzmot z 1bpzmot dowodzoną przez kpt. Przemysława Beczka. Sprzęt logistyczny do ćwiczenia wydzieliły batalion dowodzenia oraz batalion logistyczny.

Dzięki żołnierzom Brygady mogliśmy zdobyć wiedzę i praktykę w następujących tematach:
– Przygotowanie do działań oraz proces dowodzenia pododdziałami na szczeblu pluton, kompania.
– Praca osób funkcyjnych na stanowisku dowodzenia z uwzględnieniem specyfiki działalności sekcji „S” batalionu.
– Organizacja łączności oraz praktyczna praca na środkach łączności.
– Ochrona stanowiska dowodzenia.
– Ochrona obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów władz lokalnych.
– Zastosowanie procedur we współdziałaniu wojsk OT z wojskami operacyjnymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

Cały etap szkolenia oraz ćwiczenia zabezpieczony został przez żołnierzy i instruktorów Brygady, co dało bardzo dobre przełożenie na realizację czynności praktycznych.

W trakcie ćwiczenia zrealizowano kompletny scenariusz współdziałania z funkcjonariuszami międzynarodowej palcówki Straży Granicznej. Wykrycie nielegalnego przekroczenia granicy, penetracja pasa przygranicznego w celu lokalizacji grupy nielegalnych imigrantów, lokalizacja grupy i w konsekwencji jej zatrzymanie były domeną dwóch współdziałających ze sobą grup rozpoznawczych natomiast podjęcie zatrzymanych oraz ich późniejszą weryfikację przeprowadzili Polsko – Niemieccy funkcjonariusze Straży Granicznej wraz z Polsko – Niemiecką grupą ratownictwa medycznego. Całość ćwiczenia w tym i tego scenariusza koordynowana była ze stanowiska dowodzenia poprzez mobilny środek łączności wydzielony przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Równolegle w centrum miasta prowadzono działania ochronne mające na celu zabezpieczenie siedziby lokalnych władz oraz jedynego mostu drogowego łączącego dwie części miasta. Zadanie to wykonywał pluton lekkiej piechoty OT wydzielony przez organizacje proobronne wzmocniony w godzinach porannych dwoma drużynami piechoty zmotoryzowanej wyposażonymi w broń wsparcia w postaci karabinów maszynowych UKM-2000, granatnika automatycznego MK-19 oraz lekkiego moździerza LM-60.
Kolejnym zadaniem była eliminacja prawdopodobnej radiostacji grupy dywersyjnej. Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo wykrycia grupy szturmowej oraz niesprzyjający teren zadecydowano o przerzuceniu grupy tunelami podziemnymi w bezpośrednie sąsiedztwo celu. Scenariusz ten zrealizowano, aby wskazać, że podziemne korytarze kopalniane są dobre dla skrytego przerzucania oddziałów w różne punkty docelowe. W tym wypadku wykorzystano korytarze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
Udział wojska i innych służb mundurowych wraz ze strukturami zarządzania kryzysowego w przedsięwzięciu proobronnym jest bardzo dobrym przykładem możliwości współpracy oraz wykorzystania wiedzy na rzecz obronności kraju.

Uczestnicy ćwiczenia:
– Lubuska Obrona Terytorialna
– Małopolska Obrona Terytorialna
– Pomorska Obrona Terytorialna
– JS 3006 SZ „Strzelec” OSW Nowa Sól
– JS 4046 ZS „Strzelec” OSW Sulechów
– JS 4047 ZS „Strzelec” OSW Wschowa
– JS 4037 ZS „Strzelec” OSW Barlinek
– JS 4401 Związek Strzelecki „Strzelec” Zielona Góra
– Polowa Drużyna Sokoła Leszno
– 13 Kompania Rozpoznawczo – Szturmowa Związku Polskich Spadochroniarzy
– Hunters SR 04

Wsparcie i współpraca:
– Wojewódzkie Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp.
– Urząd Miasta i Gminy Międzyrzecz
– 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
– Klub krótkofalarski SP3PJE z Dżonkowa
– Wspólna Polsko – Niemiecka Placówka Straży Granicznej w Świecku
– Rejonowy Sztab Ratownictwa – Międzyrzecz, Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej
– Niemiecki Czerwony Krzyż – Frankfurt n. Odrą
– Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu
– Uczniowie klas o profilu mundurowym ZSB Międzyrzecz

mł.chor.rez. Jacek Klimanek
dowódca Lubuskiego Plutonu OT
organizator ćwiczenia