Kurs Walki w Mieście 2015 – relacja

23 czerwca 2015 Kordek

W dniach 13 – 14 maja 2015 r. w Piekarach k/ł Piątku odbyły się zajęcia poligonowe Kursu Walki w Mieście (KWM 2105). Przedsięwzięcie było organizowane w ramach tradycyjnej współpracy przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl oraz Samodzielną Jednostkę Strzelecką 4008 Łódź. W szkoleniu wzięło udział 27 kursantów z różnych organizacji proobronnych: ObronaNarodowa.pl, SJS „Strzelec”, ZS „S” OSW oraz niezrzeszeni.

Kadrę instruktorską stanowili członkowie ON.pl, SJS „Strzelec” oraz JS 4008 Łódź.

Poligon podzielony był na dwie zasadnicze części. W ciągu pierwszego dnia realizowano symultanicznie w grupach zagadnienia związane z elementami walki w terenie zurbanizowanym:
a) przemieszczanie się w terenie zurbanizowanym,
b) wejścia szturmowe do budynków,
c) budowa stanowisk ogniowych,
d) walka w pomieszczeniach zamkniętych (CQB).

Swego rodzaju ciekawostką było wprowadzenie i przetestowanie nowej metody prowadzenia zajęć z zakresu fortyfikacji, tzw. metody klocków (metoda „LEGO”), która maksymalizuje czas wykorzystywany do szkolenia z budowy stanowisk ogniowych, choć nie ogranicza wysiłku wkładanego w ich wykonanie.

Każdy z punktów realizowany był w wymiarze 2 godzin (120 minut), po których następowała rotacja grup. Zajęcia etapu I zakończyły się około 20.00 i kursanci otrzymali czas niezbędny do odpoczynku. O 21.00 rozpoczęły się przygotowania do zadania zintegrowanego, wykonywanego w etapie II szkolenia. Po wyborze dowódcy i sierżanta plutonu, kierownik ćwiczenia przedstawił symulowany rozkaz dowódcy kompanii wyznaczający zadanie dla pododdziału kursantów (zniszczenie umocnionego posterunku żandarmerii przeciwnika). Opracowanie rozkazu dowódcy plutonu oraz niezbędne przygotowania zajęły kursantom kolejne godziny, w czasie których przygotowano niezbędne środki oraz wykonano mapę plastyczną obiektu działania. W ciągu nocy działał również OPFOR, który tym razem stanowili instruktorzy kursu.

Działania rozpoczęły się o godzinie 6.00, dzięki nim kursanci mogli w praktyce przetestować umiejętności, które poznali w dniu poprzednim. Doświadczyli również elementów, które trudno uzyskać w części szkoleniowej, a które obecne są w czasie prowadzenia walki: zjawiska szumu informacyjnego, stresu, ognia ze strony oddziałów własnych i braku możliwości szybkiej orientacji w położeniu taktycznym (świadomość sytuacyjna). Zadania nie ułatwiał OPFOR, który umiejętnie opóźniał przemieszczanie się plutonu kursantów, co ostatecznie umożliwiło wejście do walki sił QRF OPFOR i rozbicie jednego z wycofujących się pododdziałów plutonu.
Po wykonaniu zadania sprawdzającego kilka minut przeznaczono na podsumowanie działania (debriefing), w czasie którego omówiono i oceniono poszczególne elementy i współdziałanie.

dr Paweł Makowiec ON.pl
Z-ca kierownika KWM 2015