Małopolska ON: Czerwiec 2015 w Małopolskiej OT

30 czerwca 2015 Kordek

W drugi weekend czerwca (13-14.06.2015) przeprowadzono drugie szkolenie kursu unitarnego dla rekrutów z podhala. Zajęcia obejmowały nauczanie takich zagadnień objętych systemem szolenia LPOT jak indywidualna reakcja na kontakt, survival militarny i zakładanie bazy pasywnej, granaty – budowa i użycie, okop indywidualny, podstawy komunikacji radiowej oraz obrona przed bronią masowego rażenia.

W tym samy czasie inni członkowie pododdziału uczestniczyli w tegorocznej edycji ćwiczenia „Obrońca” organizowanego przez Lubuską OT. Tym razem działaliśmy w sztabie ćwiczącego pododdziału (w zeszłym w ramach jednego z plutonów). Zarówno zajęcia w części kursowej jak i nadzór nad przebiegiem ćwiczenia właściwego w nocy i w niedzielę do południa prowadzili żołnierze 1 kpzmot 17 WBZ. Dzięki ich otwartości do dzielenia się wiedzą była to niepowtarzalna okazja dla wszystkich uczestników ćwiczenia do uczenia się od najlepszych. Ćwiczenie odbyło się również przy współpracy z polską i niemiecką Strażą Graniczną oraz Policją, jak również Gminą Międzyrzecz.

Ćwiczenie było przygotowaniem do ćwiczenia batalionowego, które odbędzie się w Siedlcach w październiku 2015 r. i miało podobną tematykę – działania przeciwdywersyjne OT, ze szczególnym naciskiem na ochronę obiektów.

W dniach 27-28.06.2015 r. odbyły się 5 zajęcia II etapu systemu szkolenia LPOT. W godzinach dopołudniowych ćwiczono na punktach nauczania taktykę drużyny lekkiej piechoty w patrolu pieszym w terenie zurbanizowanym, pokonywanie murów, wysokich okien oraz tuneli i na sucho szybkie składanie w postawie stojąc w strefie 360 – na prawą i lewą rękę. Na potrzeby szkolenia wznieśliśmy makietę różnego typu skrzyżowań. Po przerwie obiadowej odstrzeliliśmy zadania ćwiczone na sucho przedpołudniem. Następnie ćwiczyliśmy zrywanie kontaktu w terenie zurbanizowanym oraz prowadzenie natarcia improwizowanego w terenie zurbanizowanym. Dzień zakończyliśmy czyszczeniem broni. Niedziela została poświęcona na naukę na sucho technik posługiwania się kbk AKM w paterze – powtórzono i doskonalono zagadnienia nauczane na szkoleniu unitarnym (przejścia pomiędzy postawami, czołganie się) oraz nauczano szybkiego składania w leżeniu, wymiany magazynków, pracy w strefie 360 w leżeniu. Tradycyjnie ćwiczono na prawą i lewą rękę.