Upubliczniamy: dokumenty MON dot. reformy NSR i współpracy z organizacjami proobronnymi

17 lipca 2015 Kordek

Szanowni Czytelnicy, sympatycy portalu ObronaNarodowa.pl, żołnierze rezerwy, członkowie organizacji proobronnych, obywatele dla których bezpieczeństwo państwa jest kluczowym elementem funkcjonowania Rzeczypospolitej! Przekazujemy do Waszej wiadomości ważne dokumenty, które odnoszą się do działania komponentu terytorialnego SZ RP oraz współdziałania społecznych organizacji proobronnych z Siłami Zbrojnymi RP.

Przedmiotowe materiały pozostawiamy na tę chwilę bez szerszej analizy, ograniczając się wyłącznie do krótkiego komentarza dot. kilku kwestii związanych z publikowanymi dokumentami.

Pierwsza kwestia, na którą chcemy zwrócić uwagę, związana jest z pytaniem, dlaczego tych dokumentów nie publikuje Ministerstwo Obrony Narodowej? Przecież są to dokumenty jawne, które dotyczą przyjętych koncepcji związanych ze sposobem realizacji przez obywateli ustawowego obowiązku obrony Ojczyzny. Tych dokumentów próżno jednak szukać na stronie MON, w Dzienniku Urzędowym Ministra ON czy też na rządowym portalu Wojsko-Polskie.pl. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Dodajmy, gwoli wyjaśnienia, że ObronaNarodowa.pl pozyskała te dokumenty drogą oficjalną, poprzez Biuro Informacji Publicznej MON. Niestety, nie bez problemów.

Główny dotyczył Koncepcji doskonalenia funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, której nie udostępniono w ustawowym terminie. Termin ten został bez wyjaśnienia arbitralnie przesunięty przez urzędnika MON, na co odpowiedzieliśmy skargą do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Dnia 16 lipca 2015 r. przedmiotowy dokument jednak otrzymaliśmy, zaś godzinę wcześniej został on zamieszczony na portalu Wojsko-Polskie.pl: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/szrp/narodowe-sily-rezerwowe/42244,koncepcja-doskonalenia-funkcjonowania-narodowych-sil-rezerwowych.html. Mamy prawo przypuszczać, że gdyby nie nasze starania dokument ten nadal nie byłby opublikowany. Dlaczego komuś tak bardzo zależało na odłożeniu w czasie publikacji tego materiału?

Druga kwestia, którą pragniemy poruszyć, jest powiązana z brakiem publikacji tych dokumentów a dotyczy faktów medialnych, jakie wokół tych koncepcji się tworzą. Mimo, że dokumenty te nie zostały nigdzie opublikowane, jak przysłowiowe grzyby po deszczu powstawały w prasie artykuły na ich temat. Jeśli opisywały one rzeczywistość, to pytanie jaką: wirtualną czy PR-ową? Nagłówki największych polskich gazet czy portali internetowych krzyczały: „Powstaje polska Gwardia Narodowa. Oddział w każdym powiecie” 1, „Organizacje paramilitarne ramię w ramię z wojskiem”2, „Powstanie polska gwardia”3. Czy teraz po publikacji tych dokumentów coś się zmieni? Czy jest szansa, że dziennikarze je przeanalizują?

Bardzo interesująco wypowiedział się w kwestii Koncepcji zmian w NSR prof. Romuald Szeremietiew, który w wywiadzie dla TV Republika stwierdził, że „To koncepcja poprawiania czegoś czego poprawić się nie da”. Jak dodał, po lekturze dokumentu zastanawiającym dla niego jest to, dlaczego na zbudowanie jakiegoś cienia komponentu terytorialnego potrzeba aż 8 lat. Nasza opinia na ten temat jest podobna. Kompletnie niezrozumiała jest chociażby kwestia trzymania się kurczono „etatów”, do których ma być przypisanych 2-3 żołnierzy rezerwy funkcjonujących na dotychczasowych rozwiązaniach organizacyjnych NSR. Dokument ten zawiera kilka rzeczy kompletnie ze sobą sprzecznych – np. powstają pododdziały terenowe – ale ich sprzęt i wyposażenie znajdowałoby się na wyposażeniu wskazanej jednostki wojskowej. O obywatelskości tego komponentu, zmiany formuły działania – np. na szkolenia weekendowe i popołudniowe – nie znajdziecie ani zdania.

Drugą publikowaną koncepcję – współdziałania MON z organizacjami proobronnymi – określić można za pomocą dwóch haseł, z których pierwsze to „Łopata zamiast karabinu”, a drugie to „Kopalnia zasobów osobowych dla wojsk operacyjnych i NSR-u.” Na tę chwilę głębszą analizę pozostawiamy naszym Czytelnikom.

Trzecia kwestia dotyczy okoliczności powstania tych dokumentów, w szczególności Koncepcji doskonalenia współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi. W grudniu 2014 roku gen. Pacek zaprosił do Ministerstwa Obrony Narodowej na pierwsze robocze spotkanie przedstawicieli największych i najprężniej działających organizacji i zaprezentował dokument „Możliwości współpracy resortu ON z organizacjami pozarządowymi o charakterze proobronnym”. Proponujemy czytelnikom porównanie tego dokumentu z Koncepcją doskonalenia współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami pro obronnymi opublikowaną w marcu 2015. Jak zobaczycie Państwo, między tymi dokumentami nie ma wielkich różnic co do zasady wykorzystania potencjału organizacji proobronnych, którą określamy hasłem „Łopata zamiast karabinu”. A przecież między grudniem 2014 a marcem 2015 przedstawiciele MON na czele z Pełnomocnikiem Ministra ON Gen. Bogusławem Packiem przeprowadzili szereg wizytacji oddziałów/jednostek poszczególnych organizacji proobronnych. Z porównania w/w dokumentów wynika jednak, że wizytacje te w żaden sposób nie wpłynęły na postawione w grudniu tezy. I takiego celu najprawdopodobniej nie miały.

Z przedstawionych dokumentów wypływa taka koncepcja MON odnośnie działania organizacji proobronnych, z którą ze względów merytorycznych i ideowych Stowarzyszenie Obronanarodowa.pl nie może się zgodzić. Już na pierwszym spotkaniu w grudniu 2014 podnosiliśmy potrzebę rozwiązań systemowych i budowy obywatelskiego komponentu Obrony Terytorialnej. Od początku Kampanii Społecznej „Odbudujmy Armię Krajową” – która naszym zdaniem zmusiła MON do podjęcia kroków sformalizowania inicjatywy proobronnej – postulujemy projekt budowy Krajowego Systemu Obrony Narodowej/Armii Krajowej, nad którego szczegółami cały czas intensywnie pracujemy. Mamy nadzieję, że publikacja niniejszych dokumentów umożliwi wszystkim Czytelnikom portalu ObronaNarodowa.pl, członkom organizacji proobronnych i żołnierzom rezerwy – uzyskanie pełnego obrazu, jaki wyłania się z koncepcji MON odnośnie współpracy z organizacjami oraz budowy komponentu terytorialnego SZ.

Zapraszamy do lektury oraz czekamy na Państwa wnioski i uwagi.

Redaktor naczelny ObronaNarodowa.pl
Grzegorz Matyasik

Dokumenty:
1) Koncepcja doskonalenia współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi na rzecz wsparcia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej
2) Możliwości współpracy resortu ON z organizacjami pozarządowymi i charakterze proobronnym
3) Koncepcja doskonalenia funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych
4) Załącznik 1: Prawne i organizacyjne uwarunkowania wojskowego zaangażowania członków organizacji proobronnych
5) Załącznik nr 2: Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego

Przypisy:
1http://polska.newsweek.pl/powstaje-polskie-ochotnicze-wojsko-federacja-organizacji-proobronnych,artykuly,364367,1.html
2http://teleexpress.tvp.pl/19330437/organizacje-paramilitarne-ramie-w-ramie-z-wojskiem
3http://www4.rp.pl/Sluzby-mundurowe/306249725-Powstanie-polska-gwardia.html