Małopolska ON: Lipiec 2015 w Małopolskiej OT

29 lipca 2015 Kordek

Lipiec w Małopolskiej OT stał pod znakiem bardzo intensywnych szkoleń wewnętrznych. W tym miesiącu rozpoczęliśmy trzeci kurs unitarny w Krakowie, a także pierwszy w Tarnowie – który ruszył tak szybko, że odbyły się w nim dwa zajęcia. Kontynuowaliśmy unitarkę na Podhalu, gdzie rekruci spotkali się po raz trzeci. Na zakończenie lipca w Krakowie odbyły się już szóste zajęcia ze szkolenia na szczeblu drużyny.

Dnia 04.07 odbyły się pierwsze zajęcia kursu unitarnego prowadzone metodą weekendową przez członków MłpOT w Tarnowie. Kursanci zostali zapoznani z wiedzą z zakresu: BLOS, postawami strzeleckimi, obsługą i zasadami działania kbk AKM. Nauczano również podstaw musztry indywidualnej i zespołowej, podstaw łączności oraz posługiwania się maską pgaz i zakładania kombinezonu przeciwchemicznego. Zajęcia zakończył wykład z zakresu OPBMR.

W dniach 11-12.07 na poligonie Pasternik odbyły się pierwsze zajęcia trzeciej edycji kursu unitarnego prowadzone metodą weekendową w Krakowie. Pierwszego dnia kursanci zostali zapoznani z wiedzą z zakresu: BLOS, postawami strzeleckimi, obsługą i działaniem kbk AKM, czołganiem, musztrą indywidualną i zespołową oraz podstawami patrolowania. W niedzielę nauczano surwiwalu militarnego, ćwiczono obsługę granatów ręcznych i reakcję indywidualną na kontakt. W zajęciach wzięło udział 30 rektrutów i 10 instruktorów.

Dnia 18.07 odbyły się drugie zajęcia kursu unitarnego prowadzone metodą weekendową przez członków MłpOT w Tarnowie. Pierwszym tematem zajęć była wiedza z zakresu maskowania indywidualnego, przejścia pomiędzy pozycjami leżącą a stojącą, a także czołganie się. Kursanci uczyli się też postaw patrolowych, podstawowych znaków patrolowych oraz poznali szyki sekcji lekkiej piechoty (łącznie z przejściami pomiędzy szykami sekcji). Istotnym zagadnieniem, które kursanci poznali podczas szkolenia była reakcja indywidualna na kontakt pośredni i bezpośredni. Zajęcia zakończyły się zapoznaniem z budową i funkcjonowaniem granatów, a także ćwiczeniem umiejętności rzutu granatem.

Dnia 18.07 w Czarnym Dunajcu odbyły się trzecie zajęcia kursu unitarnego na Podhalu prowadzonego metodą weekendową. Obejmowały one zagadnienia związane z nawigacją lądową: posługiwanie się busolą, kontrolę odległości w terenie, posługiwanie się mapą i wskazywanie położenia punktów za pomocą systemu UTM/MGRS. Następnie kursanci odbyli ćwiczenia praktyczne wykonując marsz na azymut oraz marsz według mapy.

W dniach 25-26.07 odbyły się szóste zajęcia II etapu systemu szkolenia LPOT (na szczeblu drużyny) w Krakowie. Nauczano walki w budynku – technik czyszczenia pomieszczeń, pokonywania załomów korytarza i klatki schodowej. W czasie zajęć kładziono nacisk na wykorzystanie technik „krojenia” nauczanych na majowym szkoleniu ogniowym. „Odstrzelono” też część zagadnień nauczanych w czerwcu, dotyczących technik parterowych. W niedzielę nauczano na sucho strzelania w chodzeniu w przód i w tył oraz technik związanych z awarią broni lub wymianą magazynka w walce w budynku. Następnie kontynuowano zagadnienia z walki w budynku.