„Propedeutyka zarządzania kryzysowego” – polecamy!

31 lipca 2015 Kordek

Nakładem wydawnictwa Difin SA, z którym nasze Stowarzyszenie publikuje serię „Podręczników taktycznych”, ukazała się w ostatnich dniach interesująca pozycja autorstwa J. Gołębiewskiego „Propedeutyka zarządzania kryzysowego”.

Dr Jan Gołebiewski jest wybitnym specjalistą w zakresie zarządzania kryzysowego, był członkiem zespołu przygotowującego projekty ustaw o krajowym systemie ratowniczym i o bezpieczeństwie obywatelskim w strukturach MSW. Opracowanie stanowi nową jakość w postrzeganiu problematyki zarządzania kryzysowego postrzeganego w pozycji jako pełen cykl postępowania wszystkich instytucji, organizacji i całego społeczeństwa od zapobiegania zdarzeniom – źródłom potencjalnych zagrożeń, przygotowania się na te, którym zapobiec się nie da.

Polecamy!

https://ksiegarnia.difin.pl/propedeutyka-zarzadzania-kryzysowego?search=Propedeutyka%20zarządzania%20kryzysowego